Vodja pravne pisarne

Oglas velja do 20 .6. 2024

Družba Kontron, d. o. o. , članica skupine Kontron AG, se s širino portfelja informacijskih in telekomunikacijskih rešitev, uvršča v vrh vodilnih evropskih ponudnikov celovitih in visoko zanesljivih rešitev za varno, pametno in digitalizirano prihodnost. V Kontron, d. o. o. , združujemo znanje, izkušnje in skrb za stranke, s katerimi dosegamo širino in strokovnost za obvladovanje celovitih IKT rešitev. Z zagotavljanjem zanesljivih, pametnih in varnih rešitev si prizadevamo za povezan svet v vseh digitalnih okoljih. 

Pridružite se nam kot vodja pravne pisarne v mednarodnem, stimulativnem, inovativnem in stabilnem delovnem okolju v Kontron, d. o. o.

DELOVNE NALOGE:

Skrb za celotno pravno poslovanje družbe, ki obsega zlasti:

 • pripravo, pregledovanje in urejanje vseh pogodbenih dokumentov s področja poslovanja družbe (npr. prodajne, nabavne pogodbe, dodatki, ipd.),
 • urejanje vseh statusno pravnih zadev družbe (sklepi družbenika, M&A, ..),
 • pripravo internih aktov družbe,
 • podporo kadrovskem oddelku družbe,
 • zagotavljanje pravne pomoči in izdelava pravnih mnenj poslovodstvu in drugim organizacijskim enotam družbe,
 • zagotavljanje in upravljanje skladnosti poslovanja in sodelovanje pri izvajanju presoj skladnosti poslovanja,
 • izdelava poročil in analiz v skladu z navodili nadrejenega, potrebami družbe in v skladu z zahtevami Kontron skupine,
 • pomoč in svetovanje pri postopkih javnih naročil,
 • podporo zunanjim svetovalcem v sodnih in drugih uradnih postopkih,
 • sodelovanje z državnimi organi (inšpekcije, ministrstva…),
 • spremljanje novosti na področju zakonodaje in prenos znanja v zvezi s spremembami.

 

PRI KANDIDATU IŠČEMO:

 • Diploma pravne fakultete (specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni program (2. bol. st.), magisterij stroke),
 • vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju pogodbenega prava in javnega naročanja, zaželeno na področju IT,
 • izkazana integriteta, samoiniciativnost,
 • pripravljenost sprejeti nove izzive,
 • sposobnost kritičnega in analitičnega mišljenja
 • sposobnost komuniciranja in povezovanja različnih deležnikov,
 • napredna računalniška pismenost in znanje rabe računalniških programov (MS Office, MS Outlook, internet),
 • odlična ustna in pisna komunikacije v slovenskem in angleškem jeziku.

Prednost bodo imeli kandidati z pravnimi izkušnjami iz IT industrije ter izkušnje pri pogajanjih in sestavljanju vseh vrst pogodb.

 

PONUJAMO VAM:

 • Delovno razmerje za nedoločen čas s šestmesečnim poskusnim delom,
 • delo v hitro razvijajoči se panogi razvojne tehnologije, ki nudi izzivalno, zabavno in smiselno delo,
 • razvoj potenciala in nudenje številnih možnosti za pridobivanje novega znanja in izkušenj,
 • sodelovanje v IKT kolektivu vrhunskih strokovnjakov, ki vas bo s svojimi bogatimi izkušnjami podprl pri delu,
 • fleksibilen delavnik, ki omogoča uspešno usklajevanje zasebnega in poslovnega življenja,
 • udeležbo na timskih športnih, družabnih in strokovnih dogodkih za zaposlene podjetja,
 • sistem, kjer je vaš uspeh opažen in nagrajen.

 

Če se s svojimi izkušnjami, znanjem in željami glede nadaljnjega strokovnega razvoja najdete v razpisanem delovnem mestu in bi se želeli pridružiti ekipi sodelavcev v Kontron, d. o. o. , ste vabljeni k prijavi, ki naj obsega življenjepis v slovenskem ali angleškem jeziku z dokazili o izpolnjevanju pogojev, na elektronski naslov hr@kontron.si do vključno 20.6.2024.

 

Vse ponudbe bomo obravnavali zaupno.


Skupaj močnejši v digitalno prihodnost!

Prijava na delovno mesto