Iskratel uvaja označevanje energetske učinkovitosti in poziva k vsesplošni uporabi v panogi

Pobuda je “manjkajoči kos sestavljanke” za bolj zeleno Evropo in zmanjševanje ogljičnega odtisa operaterjev.

Dunaj, 23. maj 2022 – Iskratel, ki je zavezan k odprti in pregledni komunikaciji o energetski porabi svoje opreme, je začel uporabljati oznake energetske učinkovitosti za vse svoje nove širokopasovne izdelke. Kot navaja podjetje, bodo oznake izboljšale verodostojnost in primerljivost ter operaterjem omogočile sprejemanje premišljenih odločitev pri izbiri izdelkov, ki zmanjšujejo vpliv na okolje.

Na nalepkah je navedena poraba električne energije izdelka in stopnja skladnosti s Kodeksom ravnanja na področju porabe energije širokopasovne opreme, podana v odstotkih omejitve, ki jo določa kodeks. Oblikovanje nalepk je podobno tistim, ki se uporabljajo za energijske razrede gospodinjskih aparatov – berljive in razumljive bodo tako operaterjem kot končnim uporabnikom.

“Za sprejemanje okoljsko odgovornih odločitev potrebujejo operaterji verodostojne in primerljive podatke o energetski porabi opreme, ki jo nabavijo in uporabljajo,” je povedal Matjaž Pogačnik, svetovalec za raziskave in strateški razvoj v Iskratelu. “Pri izpolnjevanju potreb operaterjev se morajo prodajalci opreme zavedati svoje odgovornosti pri zmanjševanju ogljičnega odtisa skozi ves življenjski cikel izdelka.”

Kodeks ravnanja, ki ga je izdalo Skupno raziskovalno središče Evropske komisije, postavlja meje porabe električne energije širokopasovne opreme ter določa metodologijo testiranja. Kodeks ravnanja je okvir za verodostojne in primerljive podatke o porabi energije. Kot podpisnik kodeksa se Iskratel zavezuje, da bo njegova oprema za širokopasovni dostop v skladu s strogimi omejitvami porabe energije, ki jih določa dokument, in bo jasno obveščala kupce ter uporabnike o njeni porabi.

“Uvedba oznak bo zagotovila manjkajoči del sestavljanke, ki bo operaterjem in končnim uporabnikom pomagala pravilno oceniti ogljični odtis, ki je posledica proizvodnje električne energije oziroma za to potrebnih (fosilnih) virov, ” je dodal Pogačnik.

Pogačnik bo na danes odprti tridnevni konferenci FTTH na Dunaju v sredo, 25. maja, pozval k podpori s strani celotne panoge, da naredi korak naprej k bolj zeleni Evropi. Iskratelovi strokovnjaki bodo prisotni na stojnici G24, kjer bodo posredovati več informacij o sami pobudi in tudi predstavili najnovejše širokopasovne rešitve.