Kontron storitveni center

Kontronov storitveni center je enotna vstopna točka za vse pogodbene stranke podjetja Kontron. Ekipa storitvenega centra skrbi za pomoč uporabnikom, za upravljanje, vzdrževanje in podporo IT sistemov ter aplikacij, ki so ključnega pomena za poslovanje naših strank.

Storitve IT vzdrževanja za učinkovito podporo poslovanju

Ena telefonska številka. En elektronski naslov. En prijavni portal. Rešujemo izzive naših strank 24 ur na dan, sedem dni v tednu.

Naš storitveni center je evolucijski razvoj prejšnjega t.i. Help Desk-a in je osnovan na dobrih praksah IKT storitev in priporočil, zbranih v t.i. ITILu (Information Technology Infrastructure Library).

Danes, preko enotne vstopne točke, uporabniki napake in zahteve prijavljajo preko enotnega, vnaprej definiranega kanala. V režimu 24/7 nudimo podporo aplikacijam in poslovnim procesom, ukvarjamo se z odpravno napak (Incident Management), zahtevkov (Service request), upravljanjem sprememb (Change Management) in konfiguracij (Configuration Management), novimi verzijami (Release Management) in obravnavo težav naših uporabnikov (Problem Management). Vse akcije, ki jih izvajamo, so sklade s pogodbo o izvajanju storitev (SLA).

Vloge in prednosti Kontronovega storitvenega centra

kontroling ikona 1 1

Zagotavljanje podpore uporabnikom

IT storitveni center obravnava in rešuje prijave naših strank, vezane na IT sisteme..

Upravljanje IT infrastrukture

Med storitve storitvenega centra sodi tudi upravljanje celotne IT infrastrukture, vključno z delovnimi postajami, omrežji, strežniki, podatkovnimi centri, varnostjo podatkov in sistemsko programsko opremo.

Ikona razvejanost kabli 4

Upravljanje sprememb

Storitveni center upravlja spremembe v IT okolju, vključno z uvajanjem novih sistemov, nadgradnjami programske opreme, namestitvijo varnostnih popravkov in podobno.

Visoka razpoložljivost ekipe

Ekipa storitvenega centra je hitro odzivna in razpoložljiva 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Vse stranke Kontrona lahko koristijo storitve našega storitvenega centra skladno s sklenjeno pogodbo o izvajanju storitev (SLA).

Izvajanje storitev Storitvenega centra

Zakaj in kdaj se stranke odločijo za najem storitev storitvenega centra?

Service desk oziroma storitveni center je enotna vstopna točka preko katere strankam zagotovimo:

  • Hitro obravnavo primera oziroma prijavljenega incidenta
  • Takojšen osnovni pregled in diagnostiko
  • Poenoteno komunikacijo s stranko
  • Poenoten način obveščanja – Standardizirana in avtomatizirana mesečna poročila
  • Zanesljivost izvajanja storitev
  • Splošno zadovoljstvo z IT sistemom

Kontakti

Nikolaj Zorn

Direktor izvedbe
IT infrastrukturne rešitve

Stopite v stik
Plut Nina

Nina Plut

Vodja Storitvenega centra

Stopite v stik