nivo3 Zaznava napak v zelezniskem prometu hero image

Sistemi za zaznavanje nepravilnosti na progi

Glavni cilj naše rešitve je zagotoviti in izboljšati varnost železniškega prometa ter zmanjšati poškodbe infrastrukture. Zato si prizadevamo za večjo varnost železniškega prometa, kar koristi posameznikom in obenem zagotavlja nemoten potek prometa.

Sistemi za odkrivanje nepravilnosti

V železniškem prometu je varnost na prvem mestu. Zato je treba zagotoviti, da so morebitne napake in nepravilnosti na infrastrukturi in voznem parku pravočasno odkrite.

Ta rešitev podatke o odkritih nepravilnostih posreduje nadzornemu centru in ustreznim službam. Upravljavec lahko tako zagotovi zanesljivejšo zaščito nacionalne železniške infrastrukture, bolj kakovostne prevozne storitve in predvsem boljšo prometno varnost.

Nadzorni sistem za varnost in vzdrževanje železniških vozil

Rešitev spremlja temperaturo osi, težo vozila, nastavitev koles, tovor nadstandardnih dimenzij in podobne parametre. Z železniško tehtnico preverite, ali so vagoni preobremenjeni. Tipala za identifikacijo vagonov omogočajo spremljanje vagonov v celotnem železniškem omrežju.
Za hiter in primeren odziv na odkrite nepravilnosti so na voljo različni scenariji, ki omogočajo takojšnjo ustavitev vlaka, pošiljanje opozorila ali odstranitev vagonov iz prometa.
Odkrivanje nepravilnosti na železniških vozilih poteka na več točkah, kjer se izmeri razdalja med kolesi, temperatura osi in teža, odgovorna oseba pa je obveščena o morebitnih nepravilnostih.