Vzdrževanje komunikacijskih omrežij

V času, ko so zahteve po povezljivosti na vrhuncu, je zagotavljanje nemotenega delovanja visokotehnoloških komunikacijskih omrežij čedalje večji izziv.

Storitve vzdrževanja po meri

Kontronova vzdrževalna služba redno preverja stanje vašega omrežja, odpravlja napake, izvaja optimizacijo omrežja in popravlja opremo, hkrati pa zagotavlja redne programske nadgradnje, ki optimizirajo zmogljivost in zagotavljajo najmanjše dolgoročne operativne stroške. Kontron ponuja vzdrževanje opreme v garanciji in tudi po njenem izteku, v skladu s pogodbo o podpornih storitvah.

 

Storitev
Dostop do baze znanja
Dostop do uradnih in beta različic programske opreme
Dostop do baze sprememb
Dostop do namenske programske opreme za opremo pri uporabniku (CPE)
Dostop do servisne službe
Reševanje napak programske opreme
Implementacija novih funkcionalnosti
Integracija z zalednimi sistemi
Garancija
o
o
o
o
o
o
Paket Basic
o
o
o
o
o
o
Paket Plus
o
o
o
Paket Premium

Vzdrževanje preko celotnega življenjskega cikla

Podatkovno skladisce in poslovna analitika

Garancijska podpora

Kontron v standardni ponudbi zagotavlja popravila strojne opreme in popravke programskih napak, kot dodatno možnost Plus pa zagotavlja tudi dežurno tehnično podporo. Premium podpora vključuje tudi preventivne preglede opreme in najem strojne opreme, kot tudi zajamčene roke za dostavo rešitve.

SAP ERP

Pogarancijska podpora

Kontron v standardni ponudbi ponuja popravila strojne opreme in podporo med uradnimi urami, dežurna tehnična podpora pa je na voljo kot del dodatne možnosti Plus. Premium podpora vključuje tudi preventivne preglede opreme in najem strojne opreme, kot tudi zajamčene roke za dostavo rešitve.