Sistemska integracija

Z uporabo strokovnega znanja in izkušenj z informacijsko tehnologijo in telekomunikacijami ekipa Kontron obvladuje celostne rešitve in sistemsko integracijo v različnih okoljih.

Sistemska integracija v IT okoljih in širše

S storitvami sistemske integracije vzpostavljamo mehanizme sožitja med različnimi sistemi z namenom, da v okolju naročnika zagotovimo nemoten pretok podatkov med različnimi sistemi, aplikacijami in deli poslovnega procesa, ter na ta način zagotovimo organizaciji učinkovito delo na operativnem nivoju in kakovostne odločitve na upraviteljskem nivoju.

Področje sistemske integracije razumemo širše, to pomeni, da se ne ukvarjamo samo s tehnologijo, ampak ob vsaki spremembi v organizaciji, ki jo sistemska integracija prinese, opredelimo tudi vplive na kadrovske vidike, spremembe v procesih in odnose z dobavitelji.

Prednosti sistemske integracije

ikona gor

Dvig učinkovitosti

Z ustreznim povezovanjem sistemov lahko dvignemo raven avtomatizacije IT in poslovnih procesov, kot tudi kritične infrastrukture, kar pripomore k večji učinkovitosti in zmanjšanju človeških napak.

kontroling ikona 1

Enostavnejše upravljanje sistemov

Z integracijo različnih sistemov lahko organizacija doseže centralizacijo upravljanja, kar omogoča enostavnejše upravljanje in nadzor nad različnimi sistemi.

Skupna raba virov

Integracija omogoča skupno uporabo infrastrukture med različnimi sistemi, kar vodi k bolj učinkoviti rabi virov, optimizaciji infrastrukture in zmanjšanju stroškov.

Internet ikona 03

Izraba in deljenje podatkov

Integracija omogoča deljenje podatkov med različnimi sistemi, kar poenostavi delo zaposlenih, jim omogoča dostop do ažurnih informacij, ter zmanjšuje potrebo po podvajanju podatkov.

Sistemska integracija kritične infrastrukture

Kontron je vaš zanesljiv partner pri digitalni evoluciji kritičnih infrastruktur v različnih panogah.

V sodelovanju s tehnološkimi partnerji in gradbenimi podjetji zagotavljamo podporo in celovito izvedbo projekta v fazi gradnje in obratovanja.

Naše storitve vključujejo:

  • Integracija projektov od konca do konca v različnih panogah
  • Svetovanje, predhodne študije, načrtovanje projektov
  • Projektno načrtovanje, finančni inženiring
  • Projektno vodenje, integracija, konstrukcija
  • Delovanje, podpora, vzdrževanje

Preberite več