Sistem obveščanja osebja

Kontronov sistem obveščanja osebja omogoča posredovanje ključnih informacij ter zagotavlja varen sistem za obravnavo opozoril in dogodkov ter podpira prednostne ravni za obvestila v živo, sporočila, vnaprej posneta opozorila prek sporočil in zunanja zvočna obvestila ali signale.

Podrsajte levo za prikaz vseh gumbov

Kaj zagotavlja sistem obveščanja zaposlenih?

Sistem obveščanja zaposlenih zagotavlja visoko razpoložljive storitve s popolnoma redundantnimi konfiguracijami, saj gre za centralizirano rešitev, ki temelji na strežnikih. Namestite jo lahko kot samostojno rešitev ali jo integrirate kot bistveni del operativnih in tehnoloških komunikacij v skupni nadzorni center za komunikacijo, nadzor in spremljanje vseh končnih točk v okoljih z visokim tveganjem, kjer mora biti varnost zaposlenih na prvem mestu.

Sistemske specifikacije

Sistem združuje podatkovne in zvočne tehnologije ter zagotavlja bogate funkcionalnosti za notranjo in zunanjo uporabo v podjetjih vseh vrst, vključno z zahtevnimi industrijskimi okolji.

Nadzorujte in spremljajte funkcionalnosti za najave, kar vključuje oddajanje zvočnih informacij na določena območja, da lahko pravočasno obveščate skupine zaposlenih.

Rešitev izpolnjuje visoke zahteve ter zagotavlja možnosti za upravljanje vsebin, oddajanje in predvajanje zvočnih informacij z visoko zanesljivostjo in razpoložljivostjo. Vključuje tudi priročno upravljanje in popoln pregled nad splošnim stanjem.

Integriran komunikacijski in nadzorni sistem

Združuje funkcionalnosti za komunikacijo, nadzor, spremljanje stanja in klicanje zaposlenih po zvočniku. Tipičen sistem v industrijskem okolju mora različnim uporabnikom zagotavljati različne vrste informacij:

  • Varnostne informacije v nujnih primerih
  • Prenos posebnih zvočnih informacij
  • Glasba v ozadju
  • Vgrajeni moduli za varno in hitro oddajanje zvočnih obvestil.