Sodelovanje in produktivnost_hero image

Politika varstva zasebnosti / osebnih podatkov

1. Uvod

V podjetju Kontron, d. o. o.,  Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj (v nadaljevanju: “Kontron” ali “upravljavec”) se zavedamo odgovornosti ravnanja z osebnimi podatki svojih strank, potencialnih strank, obiskovalcev spletnih mest Kontron ter vseh posameznikov, ki nam ob stiku razkrijejo osebne podatke (v nadaljevanju: “uporabniki”), zato sprejemamo to Politiko varstva osebnih podatkov (v nadaljevanju: “Politika), s katero svoje uporabnike na pregleden, razumljiv in preprost način seznanjamo z nameni, pravno podlago obdelave njihovih osebnih podatkov in pravicami v zvezi z obdelavo, kot so jim te zagotovljene z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2, Ur. l. RS, št.   163/2022) in Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1), zadnjič popravljene s Popravkom (UL L št. 127 z dne 23. 5. 2018, str. 2 (v nadaljevanju: “Splošna uredba o varstvu podatkov”).

Izrazi, kot so »upravljavec«, »obdelava«, »omejitev obdelave«, »obdelovalec«, »oblikovanje profilov«, »psevdonimizacija«, »tretja oseba« in »podjetje«, uporabljeni v tej Politiki, imajo pomen, kot ga določa Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov.

Politika varstva zasebnosti velja za vsakogar, ki se skladno s Pogoji uporabe spletnega mesta www.kontron-slovenia.com šteje za uporabnika celotnega spletnega mesta, vključno z njegovimi podstranmi.

Uporabnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja oziroma obišče spletno mesto www.kontron-slovenia.com (v nadaljevanju: uporabnik).

Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da se strinja s Politiko varstva zasebnosti. Uporabnik se z nadaljnjo uporabo spletnega mesta strinja s spremembami.

Politika, skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov, ureja naslednja področja: 

 • kontaktne informacije upravljavca in kontakt pooblaščene osebe za varstvo podatkov,
 • namene in pravne podlage za obdelavo različnih vrst osebnih podatkov uporabnikov, vključno s profiliranjem osebnih podatkov uporabnikov,
 • uporabnike osebnih podatkov, pogodbeno obdelavo in posredovanje podatkov v tretje države,
 • čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov,
 • skrb za varnost osebnih podatkov.

2. Varstvo osebnih podatkov

Osebni podatek je informacija, ki vas identificira kot določenega ali določljivega posameznika. Uporabnik je določljiv takrat, ko ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za uporabnikovo fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto.

Upravljavec skladno z nameni, opredeljenimi v nadaljevanju Politike, zbira naslednje osebne podatke:

 1. osnovne podatke o uporabniku (ime in priimek, naziv, delovno mesto in drugi podatki o delodajalcu),
 2. kontaktne podatke in podatke o uporabnikovi komunikaciji z upravljavcem (e-poštni naslov, telefonska številka, datum, ura in vsebina poštne ali e-poštne komunikacije, datum, ura in trajanje telefonskih klicev),
 3. podatke o udeležbi na dogodkih, ki jih organizira Kontron (podatek o dogodku, ki ste se ga udeležili, kraj in datum dogodka),
 4. kanal in kampanjo – način pridobitve uporabnika oziroma vir, preko katerega je uporabnik prišel v stik z upravljavcem (spletna stran in oglasna kampanja oziroma akcija),
 5. podatke o uporabnikovi uporabi spletnega mesta upravljavca (datumi in ure obiskov spletnega mesta, obiskane strani oziroma URL-ji, čas zadrževanja na posamezni strani, število obiskanih strani, skupni čas obiska spletnega mesta, opravljene nastavitve na spletnem mestu) ter podatki o uporabi prejetih sporočil (e-pošta) upravljavca,
 6. podatke iz prostovoljno izpolnjenih obrazcev s strani uporabnika, npr. za prejem določenih strokovnih vsebin,
 7. druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno poda upravljavcu ob zahtevi na določene storitve, ki te podatke zahtevajo.

3. Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo skladno s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov, je družba Kontron, d. o. o., Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj, Slovenija (v nadaljevanju: upravljavec). Upravljavec ne zbira in ne obdeluje uporabnikovih osebnih podatkov, razen kadar mu ta to omogoči oziroma v to privoli, tj. ob naročilu izdelkov ali storitev, ko se naroči na prejemanje e-novic, sodeluje v nagradni igri itd., kadar za zbiranje osebnih podatkov obstaja zakonska podlaga, je obdelava potrebna za izvrševanje pogodbenih obveznosti ali kadar je obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec (v nadaljevanju: ”zakonit interes”).

4. Kontaktna oseba za varstvo podatkov

Kontaktna oseba za varstvo podatkov je dosegljiva na naslovu gdpr@kontron.si.

5. Pogodbeni obdelovalci

Kontron sodeluje s tretjimi osebami, s katerimi imamo sklenjene pogodbe o obdelavi osebnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: pogodbeni obdelovalci). Pogodbeni obdelovalci imajo dostop le do tistih osebnih podatkov, ki jih nujno potrebujejo za zagotovitev storitev, ki jih opravljajo za nas ter samo za namene izvajanja nalog v našem imenu in jih ne smejo uporabljati za drug namen, kot je določen v pogodbi o obdelavi osebnih podatkov. Pogodbeni obdelovalci s katerimi sodelujemo so dolžni varovati osebne podatke.

6. Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam, v tretje države ali mednarodne organizacije

Družba Kontron zbranih osebnih podatkov ne posreduje tretjim osebam, v tretje države ali mednarodne organizacije.

Izjema so statistični podatki o obisku in uporabi spletnih mest, za katere se uporablja spletna platforma Google Analytics in spletna platforma ActiveCampaign za pošiljanje elektronskih obvestil, novic, aktualnih ponudb, elektronskih vabil na dogodke ter e-publikacij družbe Kontron.

Spletni platformi Google Analytics ter ActiveCampaign v svojih Splošnih pogojih in Politiki zasebnosti zagotavljata spoštovanje pravil iz Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) in potrjujeta, da sta pridobila certifikat skladnosti s ščitom zasebnosti EU-ZDA (EU-U.S Privacy Shield Framework).

Google Analytics omogoča, da si uporabniki sami uredijo nastavitve, glede obdelave njihovih podatkov z uporabo orodja Google Analytics. Več informacij o Googlovih pogojih storitve in pravilniku zasebnosti najdete na naslednjih povezavah:

Pogoji storitve
Pravilnik zasebnosti

7. Obdelava podatkov

Obdelava na podlagi soglasja oziroma privolitve

Kontron bo vaše osebne podatke na podlagi vašega pisnega soglasja obdeloval za naslednje namene:

 • za pošiljanje e-poštnih sporočil (e-pošte) z namenom obveščanja o novostih v portfelju produktov in rešitev, ki so smiselne za določen segment uporabnikov,
 • za kontaktiranje po telefonu z namenom predstavitve podjetja, produktov in rešitev (na izkazano željo uporabnika oziroma po predhodnem dogovoru preko e-pošte), 
 • za spremljanje branja poslanih e-poštnih sporočil, in sicer katero e-poštno sporočilo ste odprli oziroma je niste, katere povezave ste odprli oziroma izbrali (katero vsebino ste brali oziroma si jih ogledovali), koliko časa ste jih brali ali si ogledovali posamezno vsebino,
 • za segmentiranje uporabnikov na podlagi dejstev iz prejšnje alineje in nadaljnje pošiljanje prilagojenih (individualiziranih) e-poštnih sporočil, kar pomeni, da lahko različni uporabniki prejemajo e-poštna sporočila z različno vsebino z namenom boljšega (bolj smiselnega) obveščanja in doseganja višje stopnje odzivnosti na poslana e-poštna sporočila,
 • za namene analize življenjske poti uporabnika na spletnem mestu: od kod je uporabnik prispel na spletno mesto (vir prometa), za spremljanje zadrževanja na spletnem mestu, katere spletne strani je obiskoval, katero vsebino je prenesel oziroma si jih ogledal,
 • za segmentiranje uporabnikov na podlagi dejstev iz prejšnje alineje in nadaljnje pošiljanje prilagojenih (individualiziranih) sporočil skozi večkanalno komunikacijo, kar pomeni, da lahko različni uporabniki prejemajo sporočila z različno vsebino z namenom boljšega (bolj smiselnega) obveščanja posameznikov in doseganja višje stopnje zavzetosti uporabnikov,
 • za vse druge namene, za katere se specifično strinjate pri sodelovanju z upravljavcem.

V vseh primerih, ko podate privolitev za obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko to privolitev kadarkoli prekličete prek e-naslova marketing@kontron.si.

Obdelava na podlagi zakonitih interesov

Kontron zbira in obdeluje osebne podatke na podlagi zakonitih interesov, za katere si prizadevamo. Osebne podatke na podlagi zakonitih interesov zbiramo za naslednje namene:

 • statistična analiza obiskanih spletnih mest družbe Kontron,
 • zagotavljanje in izboljševanje naših storitev,
 • zagotavljanje in razvijanje inovativnih in prilagojenih storitev za naše stranke in uporabnike spletnih mest družbe Kontron,
 • za zagotovitev varnosti naših storitev in spletnih mest, ter zaščito pred goljufijami, neželeno pošto, zlorabami, itd.

Za zgoraj navedene namene zbiramo in obdelujemo naslednje osebne podatke: IP naslov, statistični podatki o obisku spletnih mest družbe Kontron, podatki o številu klikov, čas klika, podatki o vhodnih in izhodnih spletnih mestih, podatki o vrsti odjemalca.

Osebni podatki, obdelani v zgoraj navedene namene, se ne povezujejo z osebnimi podatki določljivih posameznikov.

Obdelava na podlagi pogodbe

Kontron zbira in obdeluje osebne podatke posameznikov na podlagi sklenjene pogodbe oziroma za namene sklenitve pogodbe (pošiljanje ponudb) za izvedbo storitve.

Osebni podatki, zbrani na podlagi pogodbe, so potrebni za izvršitev pogodbene obveznosti o dobavi naročene storitve oziroma izvršitve naročene storitve v okviru ponudbe oziroma pošiljanja ponudbe.

Za ta namen družba Kontron od posameznika (fizične osebe) zbira in obdeluje naslednje podatke: Ime, priimek, elektronski naslov, ulica, poštna številka, mesto in država, ter podatke o izvedbi plačila, v kolikor pride do sodelovanja.

Za namene poslovne komunikacije pa družba Kontron zbira in obdeluje osebne naslednje osebne podatke: ime in priimek, elektronski naslov, naziv podjetja in država.

Obdelava na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadeva upravljavec

Kontron lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. V primeru uporabe zakonitega interesa upravljavec vedno opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

V določenih primerih bo lahko Kontron za nadaljnjo obdelavo vaših osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa, zbranih na podlagi ene izmed zgoraj navedenih pravnih podlag (privolitve, pogodba), sprejel določene varovalke za varstvo vaših osebnih podatkov, kot so psevdonimizacija, kriptiranje, obdelava v agregirani obliki in/ali brisanje določenih vrst osebnih podatkov.

Kontron bo vaše osebne podatke na podlagi zakonitega interesa obdeloval za naslednje namene:

Trženjske, poslovne in druge tehnične analize, kot na primer analiziranje in ugotavljanje, iz katerih organizacij prihajajo obiskovalci spletnih mest podjetja Kontron na industrijskih dogodkih in kakšne funkcije zasedajo v teh organizacijah.

Preprečevanje zlorab, zagotavljanje varnosti, uveljavljanje zahtevkov ali obrambo pred zahtevki v upravnih in sodnih postopkih. Tako lahko upravljavec v primeru suma zlorab v primernem in sorazmernem obsegu obdeluje vaše osebne podatke za namen identifikacije in preprečevanja morebitnih prevar ali zlorab ter lahko, če je to primerno, te podatke posreduje tudi policiji, državnemu tožilstvu ali drugim pristojnim organom.

Neposredno trženje, vključno z oblikovanjem profilov uporabnikov, na podlagi predhodno zakonito pridobljenih osebnih podatkov. Navedeni obdelavi lahko kadarkoli ugovarjate v skladu s poglavjem Pravica do ugovora te Politike.

8. Skrb za varnost osebnih podatkov

Kontron je zavezan k zaščiti vaših osebnih podatkov. Nepooblaščen dostop do njih, njihovo uporabo in razkritje preprečuje z naslednjimi ukrepi:

 • podatke varujejo prostori, oprema in sistemska programska oprema, vključno z vhodno-izhodnimi enotami,
 • podatke varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki,
 • Kontron preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih,
 • Kontron zagotavlja učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ali anonimiziranja osebnih podatkov, ko preneha namen, za katerega so bili zbrani,
 • Kontron omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki vneseni v zbirko osebnih podatkov, uporabljeni, posredovani ali drugače obdelani in kdo je to storil.
 • Nepooblaščen dostop do osebnih podatkov, njihovo uporabo in razkritje Kontron preprečuje z naslednjimi varnostnimi tehnologijami ter postopki:
 • kontrolo fizičnih dostopov,
 • zaklepanjem prostorov, omar, računalnikov,
 • hranjenjem nosilcev osebnih podatkov v varovanih prostorih,
 • preprečitvijo vpogleda v osebne podatke vzdrževalcem prostorov, strankam in drugim obiskovalcem prostorov pogodbenega obdelovalca,
 • preprečitvijo uporabe gesel osebam, ki jim geslo ni bilo neposredno dodeljeno oziroma za drug namen, kot je določeno,
 • omejitvijo iznosov podatkov s strani zaposlenih,
 • nadziranjem kopij in iznosov podatkov,
 • omejenim, evidentiranim in zavarovanim prenosom podatkov preko telekomunikacijskih omrežij,
 • odvzemom podatkov osebam, ki jim preneha pogodba pri pogodbenem obdelovalcu,
 • strogo omejitvijo dostopa do podatkov morebitnim drugim upravljavcem.

9. Čas hrambe podatkov

Upravljavec osebnih podatkov ne obdeluje dlje, kot je treba za doseganje namenov, za katere so bili osebni podatki zbrani in nadalje obdelovani.

Osebne podatke, ki jih Kontron obdeluje z namenom izpolnitve pogodbenih obveznosti, hrani Kontron za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 5 let po njenem prenehanju razen v primerih, ko pride med vami in upravljavcem do spora v zvezi s sklenjeno pogodbo. V takem primeru hrani Kontron podatke še 5 let po pravnomočnosti sodne ali arbitražne odločbe ali poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva mirne rešitve spora.

Osebne podatke, ki jih Kontron obdeluje na podlagi zakona, hrani Kontron za obdobje, ki ga predpisuje zakon.

Osebne podatke, ki jih Kontron obdeluje na podlagi vaše osebne privolitve ali zakonitega interesa, hrani Kontron trajno, do preklica vaše privolitve oziroma zahteve po prekinitvi obdelave. Kontron take podatke izbriše pred preklicom le v primeru, da je namen obdelave osebnih podatkov že dosežen ali če tako določa zakon.

Po preteku obdobja hrambe bo Kontron vaše osebne podatke učinkovito in trajno zbrisal ali anonimiziral, tako da jih ne bo več mogoče povezati z vami.

10. Pravica dostopa do podatkov

Od podjetja Kontron imate pravico dobiti potrditev, ali podjetje obdeluje vaše osebne podatke, in kadar je temu tako, imate pravico dobiti dostop do vaših osebnih podatkov in naslednjih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov:

 • nameni obdelave,
 • vrste osebnih podatkov,
 • uporabniki ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti vaši osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah,
 • kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja,
 • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi z uporabnikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi,
 • pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu,
 • kadar osebni podatki niso zbrani od uporabnika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom,
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za uporabnika.

Na podlagi vaše zahteve vam bo Kontron zagotovil eno (1) brezplačno kopijo vaših osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Za dodatne kopije podatkov, ki bi jih zahtevali ali če je zahteva očitno neutemeljena ali pretirana, zlasti, če se take zahteve ponavljajo, vam bo Kontron zaračunal razumne stroške.

11. Pravica do popravka

Od podjetja Kontron imate pravico zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z vami. Ob upoštevanju namenov obdelave imate pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

12. Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)

Od podjetja Kontron imate pravico zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z vami, Kontron pa mora vaše osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati v naslednjih primerih:

 • kadar osebni podatki niso več̌ potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,
 • kadar prekličete privolitev, ki je podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga,
 • kadar ugovarjate obdelavi na podlagi zakonitega interesa upravljavca, pa za njihovo obdelavo ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi,
 • kadar ugovarjate obdelavi za potrebe neposrednega trženja,
 • kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom.

Kadar Kontron v skladu s Politiko objavi vaše osebne podatke, podjetje sprejme razumne ukrepe, vključno s tehničnimi, da upravljavce, ki obdelujejo vaše osebne podatke, obvesti, da uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, od njih zahteva, naj izbrišejo morebitne povezave do teh osebnih podatkov ali njihove kopije.

13. Pravica do omejitve obdelave

Pravico imate zahtevati, da Kontron omeji obdelavo vaših osebnih podatkov, kadar velja en od naslednjih primerov:

 • kadar oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost vaših osebnih podatkov,
 • kadar je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe,
 • kadar Kontron osebnih podatkov ne potrebuje več̌ za namene obdelave, temveč̌ jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
 • kadar ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad vašimi razlogi.

14. Pravica do prenosljivosti podatkov

Pravico imate, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki jih je posedoval Kontron, in sicer v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas Kontron, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar:

 • obdelava temelji na vaši privolitvi ali pogodbi in
 • se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

15. Pravica do ugovora

Na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, imate pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov, če ta temelji na zakonitih interesih, za katere si prizadeva Kontron ali tretja oseba. Kontron bo prenehal obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, imate pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov za namene takega trženja, vključno s profiliranjem, če je povezano s takim neposrednim trženjem. Če neposredno trženje temelji na privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede s preklicem dane osebne privolitve.

16. Postopek uveljavljanja pravic

Vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z vašimi osebnimi podatki, lahko naslovite v pisni obliki na upravljavca, in sicer na e-naslov marketing@kontron.si ali po pošti na naslov Kontron, d. o. o., Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj.

Če boste zahtevo v skladu z zgornjim odstavkom predložili z elektronskimi sredstvi, se vam bodo informacije, v kolikor bo to mogoče, zagotovile z elektronskimi sredstvi, razen v primeru, da boste zahtevali drugače.

Upravljavec lahko za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja vaših pravic v zvezi z osebnimi podatki od vas zahteva dodatne podatke, ki so potrebni za potrditev vaše identitete, ukrepanje pa v skladu s tem poglavjem lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da vas ne more zanesljivo identificirati.

Upravljavec bo na zahtevo, s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi s svojimi osebnimi podatki, odgovoril brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve. Kontron lahko rok za uresničevanje pravic podaljša za največ̌ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Če Kontron podaljša rok, vas bo o vsakem takem podaljšanju obvestil v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za zamudo.

17. Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

V primeru, da upravljavec ne odgovori na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, o uveljavljanju pravic, ki jih ima po predpisih o varovanju osebnih podatkov oz upravljavec ne ukrepa na zahtevo posameznika ima posameznik možnost vložiti pritožbo pri nadzornem organu: 

Republika Slovenija
Informacijski pooblaščenec
Dunajska cesta 22
1000 Ljubljana

Telefon: 01 230 97 30
E-pošta: gp.ip@ip-rs.si