Nov korak na poti do eKlica naslednje generacije

Kranj, 20. november 2020 – Z uporabo mobilnih omrežij 4G in 5G ter napovedanim opuščanjem tehnologije 2G in 3G s strani telekomunikacijskih operaterjev prihaja eKlic naslednje generacije. Pomemben korak k njegovi validaciji v Sloveniji v okviru evropskega projekta sAFE predstavlja uspešen tritedenski dogodek za testiranje eKlica naslednje generacije, NG eCall Plugtests Event 2020, ki ga je konec oktobra in v začetku novembra, pod okriljem Evropskega inštituta za telekomunikacijske standarde (ETSI), gostila ustanova Sintesio v sodelovanju z Iskratelom kot tehničnim partnerjem.

Kranjski Iskratel je na digitalnem dogodku sodeloval tudi kot aktivni udeleženec z izvedbo preizkusov interoperabilnosti med svojim sistemom NG eCall Node in med sistemom v vozilu (NG IVS) tujih ponudnikov.  

Uspešen dogodek predstavlja pomemben korak v izvedbi validacije eKlica naslednje generacije v Sloveniji, v okviru evropskega projekta sAFE. V sklopu slednjega so partnerji definirali arhitekturni koncept eKlica naslednje generacije, ki temelji na klicu v sili 112 naslednje generacije in na arhitekturnem konceptu IMS. Sintesio kot gostitelj in Iskratel kot tehnični partner sta zagotovila okolje za virtualno izvedbo dogodka in vanj vgradila lastno virtualno rešitev vIMS.

 

»Izvedenih je bilo veliko testov, ki so pokazali več nedorečenosti, nekonsistenstnosti in napak v implementacijah. S pravo podporo smo uspeli težave sproti odpravljati in dosegli približno 75-odstotni delež uspešno zaključenih testov. To pa je tudi namen tovrstnega dogodka«, je pojasnil dr. Roman Kužnar, direktor ustanove Sintesio Slovenija in dodal, da uspešno izveden dogodek pomembno prispeva tudi k zaključku projekta sAFE.

 

NG eCall PLUGTESTS 2020 je odličen temelj za nadaljnji strateški razvoj širokopasovnih »all-IP« omrežij z najnovejšimi tehnologijami 4G in 5G. Iskratel kot ponudnik najsodobnejših tehnologij omogoča deležnikom prehod s starejših na novejše tehnologije, kar zagotavlja dolgoročno združljivost tehnologij in posledično nižje stroške investicij.

O dogodku NG ECALL PLUGTESTS 2020
Tokratni dogodek NG ECALL PLUGTEST 2020, ki je prvič potekal v digitalnem formatu, sta sofinancirala Evropska komisija in Evropsko združenje za prosto trgovino (EFTA) ter podprla Združenje enotne evropske številke za klic v sili (EENA – European Emergency Number Association) in evropski projekt sAFE, ki je sofinanciran z Instrumentom za povezovanje Evrope – prometni sektor (Connecting Europe Facility – Transport Sector) po Sporazumu o dodelitvi sredstev  št. INEA/CEF/TRAN/M2018/179816.

Namen dogodka je omogočiti ponudnikom sistema eKlic naslednje generacije okolje za preizkus interoperabilnosti na podlagi testnih scenarijev, definiranih v tehničnih specifikacijah ETSI TS 103 683 . Testiranje omogoča uskladitev tehnične rešitve s kar največ deležniki in tako uspešnejši razvoj in implementacijo rešitve.​​​​​​​

 

O storitvi eKlic
Storitev eKlic naslednje generacije bo imel v primeru prometnih nesreč različnih kategorij vozil pomembno vlogo pri reševanju življenj in nadgrajuje že uvedeno storitev eKlic. Od leta 2018 dalje je zakonsko določeno, da morajo imeti vsi novi tipi avtomobilov in lahkih dostavnih vozil, ki so naprodaj v Evropski uniji, vgrajeno napravo eKlic za klic v sili na številko 112.

 

Iskratel in ustanova Sintesio sta sicer pred tremi leti v Kranju že gostila dogodek eCall Testfest. Več na tej povezavi.