Signalizacijski in medijski prehod

Signalizacijski in medijski prehod SI3000 SMG (Signalling and Media Gateway) združuje tri glavne funkcionalnosti: medijski prehod in signalizacijski prehod za pretvarjanje in vzajemno delovanje omrežij TDM in IP ter vgrajeni medijski strežnik. SI3000 SMG v omrežju VoIP omogoča prilagodljiv prenos podatkov in signalizacije med PSTN in IP.

  • Varčna nadgradnja storitev IP za uporabnike starejših storitev.
  • Omogoča visoko kakovost zvoka in podpira širok nabor govornih kodekov s prekodiranjem in spreminjanjem podatkovne hitrosti.
  • Skladen z IMS.
  • Rešitev “vse v enem”.