BIg data

Big data – big problem?

Obvladovanje ogromnih količin informacij je izziv, s katerim se soočajo IT-oddelki sleherne organizacije. Od tradicionalnih transakcij do digitalnih podatkov - vsak korak pusti sled, ki zahteva učinkovito upravljanje.

Poleg velike količine nestrukturiranih in polstrukturiranih podatkov so za vse več podjetij ključnega pomena podatki, ki so za uporabo ali analizo na voljo takoj, ko nastanejo. Le-ti omogočajo hiter odziv pri zaznavanju sumljivih dejavnosti in preprečevanju goljufij v finančnem sektorju, boljši nadzor nad proizvodnimi procesi in preprečevanju napak v proizvodnih podjetjih itd.

Vas zanima, kako vam lahko pri shranjevanju in upravljanju velikih količin podatkov pomaga sodobna tehnologija in nove platforme, ki presegajo meje tradicionalnih podatkovnih sistemov? Na kak način vam sodobne rešitve omogočajo takojšen dostop do podatkov, ki se generirajo v realnem času? Spoznajte produkt podjetja Hitachi Vantara – Hitachi Content Platform.

Hitachi Content Platform

Hitachi Content Platform je rešitev za shranjevanje in upravljanje velikih količin podatkov, ki je zasnovana za zagotavljanje varnega, zanesljivega in učinkovitega hranjenja podatkov v različnih okoljih. Shranjuje podatke, ki vključujejo tako podatke kot tudi metapodatke, ki opisujejo te podatke. Z vgrajenim inteligentnim upravljanje podatkov, ki vključuje samodejno razvrščanje in obogatitev podatkov, pa podjetjem omogoča, da presežejo preprosto shranjevanje podatkov, ampak dejansko izkoristijo njihov potencial.

Preberite si nekaj razlik med tradicionalnimi sistemi za shranjevanje in obdelovanje podatkov in platformo HCP.

Zasnova

Tradicionalne baze podatkov so zgrajene na osnovi relacijskega modela, kar omejuje njihovo sposobnost obdelave nestrukturiranih podatkov ali podatkov v realnem času. HCP je zasnovana na podatkovnem modelu, ki omogoča shranjevanje in upravljanje različnih vrst podatkov in izkoriščanje prednosti sodobnih tehnologij, npr. shranjevanja v oblaku. Ta funkcionalnost je še posebej pomembna za organizacije, ki delujejo v okoljih, kjer je hiter odziv ključnega pomena, saj HCP z dostopom do podatkov v realnem času omogoča takojšen vpogled in odziv na dogodke, kar vodi do boljše odločitvene podpore, izboljšane učinkovitosti in boljših storitev za stranke.

Zmogljivost

Tradicionalne baze podatkov so pogosto zasnovane za delo na enem samem fizičnem strežniku, kar lahko predstavlja težavo pri obdelovanju večje količine podatkov, ki presegajo zmogljivosti posameznega strežnika. To lahko vodi do nižje hitrosti obdelave podatkov, manjše odzivnosti sistema in otežene skalabilnosti. HCP pa je zasnovana za delo na več strežnikih, s čimer se poveča zmogljivost, zanesljivost, razpoložljivost sistema za shranjevanje podatkov in odpornost na izpad posameznega strežnika.

Razširljivost

Medtem ko tradicionalne podatkovne platforme običajno zahtevajo nadgradnjo strojne opreme za povečanje zmogljivosti, je HCP mogoče enostavno razširiti s povečanjem števila strežnikov v omrežju.

Hitachi single logotip

HCP poleg naštetega omogoča visoko stopnjo odpornosti na izpade in vključuje še več naprednih funkcionalnosti za upravljanje podatkov, kot so avtomatizirano arhiviranje, politike hrambe podatkov, nadzor dostopa in nadzor nad različicami.

Digitalne tehnologije vplivajo tudi na naše okolje

Ob vseh tehnoloških novostih in izboljšanih rešitvah pa ne smemo zanemariti negativnega vpliva na okolje, ki ga predstavljajo digitalne tehnologije. Študije namreč kažejo, da le-te proizvedejo več izpustov kot letalski promet. Kako pa smo lahko v digitalnem svetu bolj prijazni do okolja? HCP omogoča kar nekaj premikov v pravo smer, ki vodijo do manjše porabe energije:

  • z možnostmi za arhiviranje, kompresijo podatkov in optimizacijo shranjevanja lahko organizacije zmanjšajo obremenitev strežnikov,
  • z združevanjem podatkov na eni platformi lahko organizacije zmanjšajo potrebo po fizičnih podatkovnih centrih,
  • HCP omogoča učinkovito arhiviranje in recikliranje podatkov, pri čemer se lahko podatki, ki niso v aktivni rabi, premaknejo na manj energijsko intenzivne medije.

To zmore tehnologija, odgovornost za rabo podatkov pa je tudi na nas uporabnikih. Po podatkih Društva Ekologi brez meja kar 70 % digitalnih odpadkov ustvarimo posamezniki. Samo pomislite, kako zelo so zapolnjeni vaši diski, telefoni in elektronski nabiralniki.

Prvi korak, ki ga lahko opravite je, da se pridružite akciji Očistimo Slovenijo digitalnih podatkov, ki bo 16. marca 2024, drugi korak pa je sprotno in dosledno shranjevanje pomembnih in ključnih podatkov, ter brisanje manj pomembnih dokumentov, gradiva, aplikacij itd. Na ta način lahko prav vsak posameznik prispeva k zmanjšanju obremenitve okolja z ogljičnim odtisom, hkrati pa ohranja preglednost in učinkovitost svojih digitalnih virov.