Inovacijsko-demonstracijski dan projekta 5G Varnost s prikazom uporabe novih tehnologij za učinkovitejše delo nujnih služb

Kranj, 25. maj 2021 – Kranjski Iskratel, poslovodeči partner raziskovalnega projekta 5G Varnost, v katerem sodelujejo še Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Telekom Slovenije in podjetje OSI, je gostil inovacijsko-demonstracijski dogodek, na katerem so povabljenim deležnikom s področja javne varnosti in ostale kritične infrastrukture predstavili več možnih primerov uporabe novih tehnologij na področju javne varnosti, zaščite in reševanja (PPDR – Public Protection and Disaster Relief). Poleg demonstracij, katerih namen je zagotoviti učinkovitejše sodelovanje in operativno delo intervencijskih služb, so v podjetju gostili tudi strokovni svet projekta s predstavniki konzorcijskih partnerjev in podpornikov projekta.

»Projekt 5G Varnost se osredotoča na uporabo sodobnih mobilnih tehnologij pete generacije na področju PPDR, kar obsega celotno verigo od ponesrečenca do posredovalca. Prav zato je ključnega pomena, da v diskusijo vključujemo tudi operativne strokovnjake s tega področja. Temu je bil namenjen današnji – že tretji – strokovni svet, v katerem smo deležnikom predstavili naše rezultate ter z njimi diskutirali o odprtih problematikah, možnih rešitvah in strategijah. Na fakulteti se v projektu sicer ukvarjamo predvsem z mobilnimi aplikacijami za klic v sili; slednje po Evropi že postajajo realnost, saj lahko uporabnikom pomagajo hitreje sporočiti vse potrebne podatke v center 112, video klic pa je nepogrešljiv predvsem za gluhe, ki uporabljajo znakovni jezik. Na tem področju se je nedavno vzpostavil nov standard PEMEA, ki ga že podpira več držav EU, in smo ga uporabili tudi v projektu. Prepričani smo, da bodo podobne 5G PPDR rešitve v prihodnje na voljo tudi v Sloveniji, danes pa smo jih uspešno demonstrirali našim podpornikom,« je zasedanje strokovnega sveta projekta 5G Varnost povzel dr. Urban Sedlariz Laboratorija za telekomunikacije Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.

»Unikatnost projekta 5G Varnost je vzpostavljeni ekosistem slovenskih akterjev 5G PPDR z vključenimi konzorcijskimi partnerji, ki smo v slovenskem prostoru vodilni na področju raziskav, inovacij in tehnologij s področij 5G, javne varnosti in kibernetske varnosti. Kot podporniki projekta so se pridružili slovenski deležniki PPDR, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru, SRIP Pametna mesta in skupnosti in IKT Horizontalna mreža, Direktorat za informacijsko družbo pri Ministrstvu za javno upravo, Prometni inštitut, Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije, združenje EIDES in nacionalni regulator ter evropski združenji EENA (European Emergency Number Association) in PSCE (Public Safety Communication Europe).Za Iskratel je vitalnega pomena, da zasnuje portfelj dispečerskih rešitev nove generacije za operativne centre, nadzorne sobe ter centre poveljevanja in nadzora, ki so skladne z dejanskimi pričakovanji in potrebami uporabnikov, obenem pa pravočasno preveri nove možnosti, ki jih prinašajo tehnologije pete generacije. Ta projekt vključuje tudi zgodnje predkomercialne aktivnosti, ki bodo pripomogle k ustvarjanju prepoznavnosti poslovne vrednosti produktov in storitev ter v nadaljevanju povpraševanje na trgu. Kot uspešen tovrsten primer sodelovanja partnerjev lahko izpostavim uvajanje storitve eKlic v sili za vozila, ki smo jo kot prvi v EU implementirali na ozemlju celotne države«, poudarja mag. Ana Robnik, svetovalka za raziskave in strateški razvoj v Iskratelu.

»5G omrežja bodo s svojimi zmogljivostmi virtualizacije omrežja, naprednimi funkcijami in storitvami, kot so omrežne rezine, močno oblikovala industrijo in ostale sektorje. Izredno pomemben sektor, ki bo s 5G veliko pridobil, je javna varnost oz. PPDR, pri tem pa bo ključna tudi jasno začrtana strategija države na tem področju. Mobilno omrežje za potrebe javne varnosti ima namreč izredno visoke zahteve po varnosti, razpoložljivosti, odzivnosti in robustnosti, kar 5G lahko zagotovi. V naslednjem desetletju lahko pričakujemo razvoj širokopasovnih omrežij tudi na področju PPDR, hkrati pa počasen zaton omrežij, ki so zasnovana na ozkopasovnih tehnologijah. Prehod bo postopen, v tem času pa bo potrebno zagotoviti interoperabilnost omrežij in sočasno uporabo tako širokopasovnih kot ozkopasovnih omrežij,« povzema Dejan Šošter, ki v Telekomu Slovenije dela na področju raziskovalnih in razvojnih projektov.

Gregor Smolej, upravljalec inovativnosti v Iskratelu kot največjo korist projekta izpostavlja vključevanje deležnikov s področja javne varnosti, torej uporabnikov možnih rešitev na terenu. »Današnji demonstracijski dan je že tretja inovacijska delavnica v sklopu projekta, ki smo jo organizirali z namenom predstavitve in validacije možnih uporab modernih tehnologij in pristopov z manj organizacijskimi in tehničnimi ovirami. Vse z namenom, da bomo znali razviti in ponuditi nove kompleksne rešitve, ki prinašajo največje koristi in bodo znatno prispevale k učinkovitejšemu delu deležnikov s področja javne varnosti, posledično pa tudi reševanju življenj in imetja,« dodaja.

Prikazanih 10 primerov uporabe novih tehnologij
Prikazanih in ovrednotenih je bilo deset različnih primerov uporabe oz. demonstracij – od obogatenega klica v sili 112 s pomočjo aplikacije PEMEA, ki omogoča sinhronizacijo podatkov klicatelja med nujnimi službami, upravljanja prvih posredovalcev na intervenciji, individualnih in skupinskih klicev nujnih služb, obogatenih informacij med dispečerjem in intervencijskimi službami, zagotovitve neprekinjenega delovanja operativnega centra, zagotavljanja revizijske sledi, iskanja in reševanja z droni na težje dostopnih območjih do centraliziranega upravljanja mobilnih naprav PPDR uporabnikov.

Gre za skupne rezultate na podlagi spoznanj in usmeritev raziskovalnega dela in inovacijskih delavnic članov konzorcija, na katerih so sodelovali posamezniki in organizacije, ki so neposredno vključeni v delovanje organizacije javne varnosti, zaščite in reševanja (Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, gasilci, nujna medicinska pomoč, civilna zaščita, policija, gorska reševalna služba …) ali posredno kot podporniki (agencije, ministrstva, nosilci druge kritične infrastrukture …).

O projektu 5G Varnost

Projekt 5G Varnost je raziskovalni projekt, sofinanciran s sredstvi EU*, ki se je začel septembra 2018. Osredotoča se na zanesljive »5G-ready« komunikacije, storitve in aplikacije z uporabo novih in izboljšanih interaktivnih modalnosti za državljane in profesionalne uporabnike PPDR. Strateški cilj projekta je izvesti raziskovalno in inovacijsko delo, ki bo omogočilo novo generacijo »5G-ready« produktov in storitev, prilagojenih potrebam sektorja PPDR. Natančneje, cilji so raziskati in zasnovati nove arhitekture in ključne tehnologije za izvedbo dispečerskih storitev za PPDR stroko in novo generacijo uporabniško-usmerjenih aplikacij za potrebe osebne varnosti državljanov ter raziskati strategije za implementacijo takšnih aplikacij v virtualiziranem 5G okolju v skupni rabi z zagotovljeno varnostjo, zasebnostjo in povratno združljivostjo s trenutnimi PPDR sistemi.

* Naložbo financira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, po pogodbi številka C3330-18-952019.