Iskratel podpisnik Kodeksa ravnanja na področju porabe energije širokopasovne opreme

Trajnostna preobrazba podjetij ima ključno vlogo pri spopadanju s podnebnimi spremembami, zato smo v Iskratelovo strategijo zasidrali trajnostni razvoj.

Verjamemo, da smo dobavitelji telekomunikacijske opreme dolžni odkrito komunicirati s kupci in javnostjo o ogljičnem odtisu, ki ga oprema povzroča v vsem svojem življenjskem ciklu. Zavedamo se tudi, pri čemer je glavnina izpustov CO2 med delovanjem posledica proizvodnje električne energije oziroma specifičnih za to potrebnih (fosilnih) virov. Zato je prvi košček sestavljanke javno razkritje porabe električne energije opreme in stopnje skladnosti s Kodeksom ravnanja na področju porabe energije širokopasovne opreme. Kodeks postavlja meje za porabo električne energije, izdaja ga Skupni raziskovalni center pri Evropski komisiji.
Iskratel je februarja postal sopodpisnik kodeksa, s čimer se je zavezal, da bo Iskratelova oprema za širokopasovni dostop zadostila strogim omejitvam, ki jih kodeks postavlja za porabo električne energije. O porabi ter stopnji skladnosti bo Iskratel jasno obveščal kupce in uporabnike opreme, javna objava relevantnih podatkov pa je ključ za to, da bodo operaterji in posamezniki lahko zmanjševali svoj vpliv na okolje.
/tb