Kranjski Iskratel obiskali Tanja Fajon, Matjaž Han in Matjaž Rakovec

Kranj – Iskratel so v spremstvu svojih delegacij – na povabilo kranjskega podjetja – obiskali ministrica za zunanje zadeve in podpredsednica vlade Tanja Fajon, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han in župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec. Med drugim so s predstavniki Iskratela izpostavili pomen gospodarske diplomacije pri naslavljanju izzivov, ki jih prinaša svetovna družbeno-politična situacija.

Iskratel, ki ima dolgoletne izkušnje s trgi nekdanje Sovjetske zveze, prepoznava v državah kot so Uzbekistan, Kazahstan in drugih državah SND velike potenciale, ki poleg trgov EU lahko sčasoma nadomestijo zunaj-trgovinski manko zaradi trenutne zamrznitve poslovanja v Ruski federaciji in Belorusiji.

Priložnosti se kažejo predvsem na področju modernizacije širokopasovnega dostopa in komunikacijskega omrežja, modernizacije transportne in energetske infrastrukture, rešitev za varne in pametne skupnosti ter digitalizacije v industrijah.

K začetku pogovorov o podpori in krepitvi aktivne gospodarske diplomacije na trgih SND so na sestanek povabili vladno delegacijo in župana mestne občine Kranj.

»Gospodarska diplomacija je tista, od katere imajo slovenska podjetja največjo korist, zato ji bom v tem mandatu posvetila posebno pozornost. Okrepitev mreže ekonomskih svetovalcev ter druge rešitve v dogovoru z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo, bodo prispevale k promociji, internacionalizaciji in uspešnosti našega gospodarstva,« je o pomenu gospodarske diplomacije povedala Tanja Fajon, ministrica za zunanje zadeve in podpredsednica vlade RS.

V podjetju poleg podpore gospodarske diplomacije vidijo tudi pomoč SID banke pri zavarovanju poslov in financiranju projektov v Uzbekistanu, Kazahstanu in Ukrajini.

»Na ministrstvu smo aktivno pristopili k reševanju izzivov gospodarstva. Izkušnje, ki jih imajo uspešna slovenska izvozna podjetja, med katere spada tudi Iskratel, nam pomagajo pri skupni pripravi odgovorov in ciljno usmerjenih rešitev za izzive, ki nas čakajo v jeseni, prioritetno na področju visokih cen energije. Obenem pa bomo nadaljevali tudi s krepitvijo internacionalizacije slovenskega gospodarstva, saj moramo diverzificirati izvoz slovenskih podjetij tudi na trge izven EU,« je o izzivih v gospodarstvu dodal Matjaž Han, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.

»Vsi skupaj si želimo aktivne gospodarske diplomacije na trgih, ki jih zastopa veleposlanik RS v Moskvi Branko Rakovec in so izven embarga, ki je usmerjen na trga Ruske federacije in Belorusije. Nadejamo se obnovitve aktivnosti mednarodnih mešanih komisij na trgih Uzbekistana, Turkmenistana in Kazahstana ter čimprejšnje organizacije obiska gospodarske delegacije v teh državah,« je ob tem pojasnil Mitja Dolžan, izvršni direktor za finance v Iskratelu.

Iskratel in Mestna občina Kranj si medtem že vseskozi prizadevata za dobre odnose, vzajemno sodelovanje in tkanje prijateljskih vezi.

»Trenutno stanje v svetu nas sooča s turbulentnimi okoliščinami za delovanje tako na ravni lokalne samouprave kot tudi gospodarskega sektorja. Da bi bili uspešni, se je treba nanje čim hitreje odzivati in se prilagajati nastali situaciji. Iskratelu to zelo dobro uspeva. Veseli me, da imamo tako močno podjetje z dolgoletnimi in bogatimi izkušnjami prav v našem lokalnem okolju. Kranj je tretja največja slovenska občina in je v velikem razvojnem potencialu. Verjamem, da ga bo kljub izzivom uspešno izkoristil,« je poudaril župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.

Iskratel je zaradi trenutnih izzivov – dogajanja na ruskem in ukrajinskem trgu pravočasno sprejel jasne ukrepe za zavarovanje poslovanja, dolgoročno finančno stabilnost, nadaljnji razvoj in zadržanje delovnih mest, predvsem s strateškim vstopom na zahodnoevropske trge Nemčije, Francije, Španije in Združenega kraljestva, zdaj pa bi lahko nove priložnosti iskali še drugje.

Eden od ukrepov za blažitev vpliva trenutne geopolitične situacije je tudi sofinanciranje projektov iz naslova sklada za okrevanje in odpornost. V Iskratelu so tako prepoznali veliko priložnost pri dveh izmed razpisanih projektov: ‘Koddiak’ in ‘IPCEI Cloud’.

»Družba Iskratel že 75 let nastopa kot pomemben gradnik tako slovenskega gospodarstva, kot tudi skupine slovenskih izvoznih podjetij. Kljub hitremu odzivu na nastale nepričakovane geopolitične razmere, se je znašel v situaciji, ko še bolj potrebuje podporo gospodarske diplomacije za hitro in učinkovito realizacijo priložnosti na trgih kjer deluje. Po obisku vlade in lokalnih predstavnikov lahko z optimizmom načrtujemo aktivnosti, ki nam bodo prav to zanesljivo omogočile,« pa je strnil Sašo Berger, glavni direktor S&T Slovenija in član nadzornega sveta Iskratel.