Optimizacija proizvodnje uporabniških naprav (CPE)

Svet se zadnje mesece sooča z globalno krizo pri proizvodnji in dobavi elektronskih komponent. V Iskratelu smo jo izkoristili za izboljšavo proizvodnega procesa uporabniških naprav (CPE).

V običajni proizvodnji je vsaka uporabniška naprava izdelana tako, da je povsem prilagojena zahtevam in potrebam točno določenega kupca (operaterja). Te zahteve se običajno nanašajo na prilagojeno programsko opremo, nastavitve, logotip, etikete, navodila za uporabo, dodatne komponente in podobno. Pri takem načinu proizvodnje morajo biti vsi detajli prilagoditev znani vnaprej oz. že ob naročilu.

Ker so se dobavne verige in roki v času koronakrize precej podaljšali, smo poiskali način, kako skrajšati dobavne roke in povečati prilagodljivost. Rešitev je edinstven, dvofazni proizvodni proces. Uporabniške naprave najprej proizvedemo kot polizdelke brez prilagoditev za posameznega kupca. Take polizdelke lahko proizvajamo v večjih količinah z nižjimi proizvodnimi stroški in z optimiziranim transportom.

Temu sledi konkretna prilagoditev polizdelkov: dodelava glede na zahteve posameznega operaterja, ki obsega namestitev prilagojene programske opreme, tisk logotipa, etiketiranje in prilagoditev ostalih dodatkov (npr. navodil za uporabo). Ta prilagoditev se opravi tik pred dobavo kupcu (t. i. just in time) v lastni Iskratelovi proizvodnji v Sloveniji.

Dvofazni proces omogoča precejšnje skrajšanje dobavnih rokov in večjo prilagodljivost zahtevam kupcev. Proces je popolnoma digitaliziran in vpliv človeškega faktorja v njem minimiziran, kar prispeva k višji kakovosti končnih izdelkov in zmanjšuje stroške prilagajanja. Veliko pozornosti smo posvetili delovnemu toku dodelave, s čimer skrajšamo čas, potreben za dodelavo.
Novi proizvodni proces bo postal prevladujoč pri majhnih in srednje velikih dobavah. Za Iskratel pomeni dodatno konkurenčno prednost: hitro prilagodljivost, ki je potrebna pri prodoru na trge zahodne Evrope.
/mg