Priprava vélikega operaterja za 5G

Kvalitetna sinhronizacija časa je eden od ključnih elementov mobilnih omrežij 5G. Pred kratkim je Iskratel postavil sinhronizacijsko rešitev pri vélikem slovenskem operaterju.

Sinhronizacijska rešitev z opremo ADVA Oscilloquartz vključuje večpasovni in večkonstelacijski sistem GNSS (Global Navigation Satellite System) z naprednimi jedrnimi urami (t. i. advanced core grandmaster clocks) in podpira protokole PTP (Precision Time Protocol), NTP (Network Time Protocol) in SyncE (Synchronous Ethernet) preko omrežnih vmesnikov Ethernet 1GE in 10GE.

Vgrajena rešitev ePRTC (Enhanced Primary Reference Time Clock) z optično cezijevo atomsko uro se odlikuje z odličnim samostojnim zadržanjem točne frekvence in faze (t. i. holdover) za omrežje Ethernet. S tem zagotavlja visoko stabilnost sinhronizacije v omrežju, pa tudi precej daljšo življenjsko dobo v primerjavi z dosedanjo rešitvijo.

Upravljalski sistem ADVA Ensemble Management omogoča operaterju stalen nadzor nad zagotavljanjem natančnosti distribucije frekvence, faze in časa, s čimer pridobi operater popoln vpogled v kakovost sinhronizacije v omrežju.

/dv