GEN energija, d.o.o.

Z vzpostavitvijo sistema za analizo delovanja omrežja smo dobili celovit vpogled v dogajanje v našem IT-sistemu in skrajšali čas za odpravo operativnih problemov, predvsem v situacijah, ko sistem sicer deluje, vendar ne skladno s pričakovanji. Poleg tega smo z istim orodjem dobili zaznavanje anomalij v delovanju, ki so lahko posledica konfiguracijskih napak ali zlorab/vdorov, in s tem naredili tudi korak v doseganju skladnosti z EU NIS in GDPR.