KZPS, d.o.o.

Z vzpostavitvijo centralnega nadzornega sistema smo dobili celovit vpogled v dogajanje v našem IT-sistemu in skrajšali čas zaznave in odprave operativnih problemov, predvsem v situacijah, ko sistem sicer deluje, vendar ne skladno s pričakovanji. Poleg tega smo z istim orodjem dobili vpogled v delovanje bistvenih storitev in infrastrukture, ki jo v naši organizaciji izvajamo.