Poslovni sistemi Mercator d.o.o.

Kot največji zaposlovalec v Sloveniji in pomemben gradnik lokalnega in regionalnega razvoja mora družba Poslovni sistem Mercator dosegati odličnost na vseh področjih. Informacijska infrastruktura je pri tem ključna saj na eni strani zagotavlja hitro, zanesljivo in sodobno izkušnjo naših kupcev, na drugi strani pa zagotavljati učinkovito podporo poslovanju.
Napredne IT rešitve so pomemben del naših investicij. Pri odločanju za nakup informacijskih sistemov strateško izbiramo tehnologije kot tudi partnerje. Za nas je izjemnega pomena, da nam tehnologija, ki jo izberemo omogoča učinkovitost in zanesljivost, partner, ki jo izvaja pa se mora ponašati s strokovnim znanjem in izkušnjami iz prakse. Z uvedbo Cisco Data center Fabric, ki jo je v naše okolje vpeljal Kontron smo zadostili vsem pogojem izbire, hkrati pa izbrali tehnologijo, ki je s preprosto razširljivostjo in novodobnim načinom komuniciranja naprav v podatkovnem centru, pripravljena na prihodnost.