UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.

Uspešno izvajanje strategije trajnostnega razvoja zahteva razumevanje potreb prostora, v katerem delujemo. Zavedamo se pomembne vloge, ki jo imamo v gospodarstvih držav, v katerih poslujemo, zato sodelujemo s partnerji, ki, tako kot mi, del tistega, kar jim okolje pomaga ustvariti, vračajo vanj in prispevajo pri njegovem razvoju.
Kontron je eden naših dolgoletnih partnerjev na področju upravljanja s podatki in pripravo poročil za podporo odločanju. Podjetje izpolnjuje pogoje za trajnostno delovanje, ki ga zahtevamo od svojih dobaviteljev, s svojimi rešitvami pa uspešno stopajo naproti našim poslovnih izzivom.