nivo4 nadzor in upravljanje hero image

Upravljanje in nadzor IT infrastrukture

Proaktivno upravljanje in nadzor IT-infrastrukture, odprava ozkih grl, izboljšano delovanje sistema in zadovoljstvo uporabnikov.

IT-infrastruktura za podporo poslovnim procesom

Rešitve za upravljanje in nadzor IT-infrastrukture so namenjene centraliziranemu spremljanju ključnih elementov in proaktivnemu nadzoru nad komponentami IT-infrastrukture. Omogočajo enostavno obvladovanje delovanja, hitro optimizacijo sistemov, uporabniku prijazne nadgradnje, visoko razpoložljivost sistemov z visoko stopnjo avtomatizacije in konfiguriranje infrastrukture z enega mesta.

Poslovni cilji postavitve nadzornega sistema

Celovit nadzor in upravljanje IT-infrastrukture

Vzpostavimo konsolidirano arhitekturo sistemov nadzora in upravljanja IT-infrastrukture, v katero je vključen nadzor nad vsemi viri, aplikacijami in storitvami ter obvladovanje strežnike in ostale infrastrukture.

Visoka stopnja varnosti in odzivnosti

Zagotovimo visoko stopnjo odzivnosti v primeru okvar ali omejenega delovanja, saj sistem samodejno zazna anomalije in sproži ustrezne ukrepe za njihovo odpravo. Visoka stopnja varnosti pa je zagotovljena v okviru sistematičnega sledenja, upravljanjem varnostnih praks in nadzorom dostopa.

Avtomatizacija

Omogočimo avtomatizacijo določenih skrbniških akcij (npr. konfiguriranje in upravljanje naprav) in rutinskih nalog (npr. izvajanje nadgradenj), s čimer poskrbimo za povečano učinkovitost in produktivnost ter zmanjšano možnost napak.

Stroskovno ikona

Zmanjšanje stroškov in boljša izraba virov

S temeljitim spremljanjem in analizo porabe virov zmanjšamo stroške, povezane z upravljanjem in vzdrževanjem informacijske tehnologije ter optimiziramo izrabo virov.

Kontakti

Gregor Batista

Vodja oddelka Prodaja
Programske rešitve

Stopite v stik