nivo5 Upravljanje priviligiranih dostopov hero image

Upravljanje privilegiranih dostopov (PAM)

Vpeljava rešitve PAM (ang. Priviliged Access Management) omogoča vzpostavitev proaktivnega in varnega načina upravljanja priviligiranih dostopov, kjer lahko samo zaupanja vredni uporabniki dostopajo do posameznih virov, ki so jim dodeljeni.

Upravljanje dostopov na podlagi vloge in pravic uporabnikov

Zloraba privilegijev je danes največja grožnja kibernetske varnosti, ki pogosto povzroči drage izgube in lahko celo oslabi podjetja. Je tudi eden izmed najbolj priljubljenih načinov napadov med hekerji, saj po uspešnem izvajanju omogoča prost dostop do informacijskega sistema in poslovnih informacij, pogosto brez sprožitve alarmov, dokler škoda ne nastane.

Rešitev podjetjem, ki se želijo zaščititi pred tem naraščajočim tveganjem, omogoča uporabo naprednega sistema za upravljanje privilegiranih dostopov (PAM), ki zagotavlja, da nobena privilegirana dostopna pot do kritičnih virov in sredstev ni neupravičena, neznana ali neopazovana. Z rešitvijo tako poskrbite, da privilegirani uporabniki, ki imajo povišan dostop do pomembnih virov v vašem omrežju, izvajajo skrbniška dejanja glede na dodeljene pravice, po potrebi pa lahko dovoljenja tudi kadarkoli prekličete. Rešitev se lahko integrira z obstoječimi SIEM rešitvami ali SOC oddelki.

Prednosti upravljanja privilegiranih dostopov (PAM)

Energija ikona 10

Učinkovito upravljanje in spremljanje skupine

Skupini uporabnikov z enim klikom zagotovimo posebne privilegije ali jih po potrebi odstranimo.

Ikona razvejanost kabli 4

Upravljanje in poročanje o dovoljenjih

Rešitev omogoča vpogled, kdo ima dostop do virov v vašem okolju in na kateri ravni. Obenem rešitev zazna vsa dovoljenja, dodeljena ali preklicana, ter vzpostavi revizijsko sled za prepoznavanje skrbnikov, ki izvajajo spremembe.

Zaščita podatkov in skupin

Dvig pravic dostopa samo zaupanja vrednim uporabnikom in redno preverjanje preprečita (ne)namerno zlorabo privilegiranih virov. Obenem rešitev zagotavlja skladnost z internimi varnostnimi politikami in omogoča kontroliran in varen dostop zunanjih izvajalcev do virov v organizaciji.

ikona varnost internet 1

Varnost gesel

Rešitev omogoča varovanje, upravljanje in varnost gesel z uporabo centraliziranega varnega (šifriranega) repozitorija gesel in dostopov, obenem pa poveča produktivnost zaposlenih z avtomatizacijo procesov dodeljevanja, menjave in kompleksnosti gesel.

Natančno upravljanje varnostnih politik

Prilagodljivo upravljanje varnostnih politik dostopa do kritičnih sredstev in virov (npr. omejitev časovnega termina seje, dvostopenjsko potrjevanje dostopa, avtomatska menjava gesel ob odjavi itd.).

Kontakti

Gregor Batista

Vodja oddelka Prodaja
Programske rešitve

Stopite v stik