SAP EAM

SAP EAM – upravljanje sredstev

Integriran sistem SAP EAM, ki je tesno povezan s SAP ERP-sistemom, omogoča nadzor nad aktivnostmi in materiali v procesu vzdrževanja in s svojo transparentnostjo omogoča večjo učinkovitost proizvodnega procesa in vzdrževanja opreme.

SAP EAM – upravljanje sredstev

Upravljalci sredstev se srečujejo z iskanjem učinkovitih načinov za čim boljše izkoriščanje le-teh. Sem sodi zmanjševanje izpadov opreme zaradi okvar, zagotavljanje varnosti pri delu, nemoteno obratovanje sredstev in zagotavljanje kakovostne izdelave ob zmanjšanju stroškov vzdrževanja.

Pri postavitvi sistema preventivnega vzdrževanja je osnovno izhodišče pravočasna zamenjava delov sredstev glede na njihovo pričakovano obrabo, ki se določa na osnovi količine izdelanih izdelkov, časa obratovanja ali na zahtevo dobavitelja sredstev zaradi ohranjanja garancijskih in drugih pogojev. Z nadgraditvijo sistema se zamenjava delov sredstev izvede glede na dejansko stanje opreme, s čimer se lahko podaljša življenjska doba rezervnih delov in posledično zmanjša stroške vzdrževanja.

Ključne prednosti sistema SAP EAM

Energija ikona 07

Stabilnost delovanja opreme

Zmanjšanje nepričakovanih izpadov in s tem motenj v procesu proizvodnje.

Stroskovno ikona

Nadzor nad stroški

Planiranje stroškov vzdrževanja ter nadgradenj in primerjava z dejanskimi stroški.

Internet ikona 03

Oskrba z viri

Pravočasno zagotavljanje materialnih virov, notranjih in zunanjih izvajalcev za izvedbo vzdrževanja.

Pravočasna ukrepanja

Nadzor nad izvajanjem ukrepov prek mobilnih aplikacij.

Integracija

Neposredna povezava z drugimi področji poslovanja, kot jih nudi ERP-sistem (nabava, zaloge, HR, kontroling, kakovost …).

Kontakti

Gregor Kopčavar

Direktor sektorja
Razvoj in implementacija SAP rešitev

Stopite v stik
SAP Valter Cvek

Valter Cvek

Vodja oddelka
Profesionalne storitve SAP

Stopite v stik