nivo5 Resitev za vrtce hero image

Rešitev za vrtce

S programsko rešitvijo za vrtce pokrivamo specifične zahteve operativnega dela vrtcev kot tudi zahteve centralnega vpisa, kjer je to potrebno (občine).

Programska rešitev za vrtce

Rešitev, ki se v sodelovanju z vrtci in občinami, razvija in dopolnjuje že od leta 2008, je namenjena spremljavi otrok na nivoju vrtcev in občin. Omogoča izdelavo različnih obrazcev, seznamov, statistik, prenos podatkov v druge sisteme (Oskrbnine, eAsistent, itd.) ter izračun sistemizacije delovnih mest.

Rešitev je razvita na Microsoft .NET razvojni platformi, uporablja pa bazo podatkov MS SQL.

Rešitev vrtcem omogoča

Energija ikona 10

Preglednost

Celovita spremljava otrok, od vpisa v vrtec ter vse do izstopa otroka iz vrtca in vodenje postopka vpisa (prednostni, čakalni seznam, seznam sprejetih otrok).

Izdelava seznamov

Izdelava različnih izpisov, tako posamično kot masovno (obvestila o sprejetju/nesprejetju, pogodbe, potrdila o prejemu vloge v roku/po roku, potrdila o vključenosti/izstopu iz vrtca, sklepe o ustavitvi postopka, nalepke, ZUP kuverte, drugi izpisi po naročilu) in izdelava statističnih seznamov (za MŠŠ, občine).

Priprava podatkov

Zgodnje oblikovanje oddelkov za naslednje šolsko leto (lahko že pred izvedbo vpisa za novo šolsko leto) in pripravo podatkov za prenos v druge sisteme (program za oskrbnine – VASCO, SAOP, evidenca CEUVIZ, eASISTENT).

Stroskovno ikona

Podpora za zaposlene

Natančen preračun sistemizacije delovnih mest, na podlagi struktur oddelkov, v skladu s Pravilnikom o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, poseben modul za vodenje izobraževanj zaposlenih.

Energija ikona 07

Analiza

Rešitev omogoča še izračun razlike materialnih stroškov za prosta mesta, analizo igralnih površin itd. V občinah, kjer je več vrtcev, omogoča združevanje podatkov za potrebe statistične spremljave otrok po vrtcih ter izvedbo centralnega vpisa v vrtce na območju občine.

Zakaj izbrati rešitev za vrtce?

Lasten razvoj in prilagodljivost rešitve

Lasten razvoj nam omogoča visoko mero prilagodljivosti, pri čemer uporabljamo v naprej pripravljene gradnike.

Razširjenost uporabe

Rešitev je v praksi preizkušena in dobro sprejeta. Našo rešitev trenutno uporablja preko 90 vrtcev po celi Sloveniji.

Visok nivo poslovnih znanj, združen z IT

Poznavanje poslovanja v vrtcih združujemo z visoko mero poznavanja informacijske tehnologije

Kontakti

Tomislav Bjelokapic

Tomislav Bjelokapič

Direktor sektorja
Programske rešitve za finančno industrijo

Stopite v stik
Tomaz Lipovsek

Tomaž Lipovšek

Vodja oddelka
Programske rešitve za finančno industrijo

Stopite v stik