5 NIVO Porocanje in analitika hero image

Poročanje in analitika

Osnovni namen je zagotovitev ločenega in predvsem enotnega podatkovnega nivoja, namenjenega analizam in poročanju, za kar smo razvili t. i. bančno skupno analitično bazo podatkov (CADB), ki zagotavlja združevanje podatkov iz vseh modulov, ki jih banka uporablja.

Poročanje in analitika

Jedro sistemov za poročanje je centralni podatkovni model. V Kontronu smo razvili t. i. bančno skupno analitično bazo podatkov (CADB), ki zagotavlja združevanje podatkov iz vseh modulov, ki jih banka uporablja, ter s tem omogoča možnost vzpostavitve enotne podatkovne osnove za celotno poročanje. Skupno podatkovno bazo v praksi uporabljajo sistemi za regulatorno in poslovno poročanje, glavna knjiga, analitični CRM, DWH oziroma katerokoli orodje za analize in poročanja.

S pomočjo partnerskih rešitev omogočamo razvoj in implementacijo bogatega nabora dostopnih analitičnih rešitev, kar različnim vrstam uporabnikov omogoča, da z možnostmi za vizualni prikaz in raziskovalno analitiko dobijo vpogled v podatke ne glede na njihovo količino.

Prednosti rešitve za poročanje in analizo

Ikona razvejanost kabli 1

Celovitost rešitve za poročanje

Izdelamo rešitev na ključ, ki vključuje vse segmente sistema za poročanje (ETL-postopke, centralno analitično bazo podatkov in modul za poročanje).

Ikona razvejanost kabli 4

Standarden podatkovni model

Standarden vnaprej pripravljen podatkovni model omogoča izredno hitro implementacijo posameznih elementov rešitve za poročanje.

»Reuse« podatkovnih sklopov

Pri razvoju sistemov za poročanje sledimo »reuse« principu uporabe podatkov (npr.: uporaba zahtev regulatornega poročanja pri poslovnem poročanju).

Internet ikona 03

Sodelovanje pri podatkovni analizi

Celovitost rešitev dopolnjujemo z aktivno vključitvijo v postopek podatkovne analize in priprave podatkovnih virov za poročanje.

Kontakti

Tomislav Bjelokapic

Tomislav Bjelokapič

Direktor sektorja
Programske rešitve za finančno industrijo

Stopite v stik
Tomaz Lipovsek

Tomaž Lipovšek

Vodja oddelka
Programske rešitve za finančno industrijo

Stopite v stik