Širitev uprave S&T Slovenija

Nadzorni svet družbe S&T Slovenija d.d. je na marčevski seji soglasno potrdil širitev obstoječe uprave družbe in kot novega člana imenoval Jureta Fira. Uprava S&T Slovenija d.d. bo tako od sedaj naprej tričlanska in bo še naprej delovala pod vodstvom predsednika uprave Saša Bergerja, na mestu člana uprave ostaja Matjaž Kureš, odgovoren za vodenje in razvoj portfelja področja poslovnih rešitev. Jure Fir prevzema odgovornost upravljanja infrastrukturnega posla, torej prodaje in izvedbe infrastrukturnih rešitev in upravljanih storitev IT oziroma t.i. managed services.

Družbo S&T Slovenija d.d. bo od sedaj naprej vodila tričlanska uprava

Namen širitve uprave je še bolj učinkovito in zanesljivo uresničevanje poslanstva slovenskega S&T, ki ostaja reševanje zahtevnih poslovnih in informacijskih izzivov za razvoj naprednejše družbe. Hkrati je ta sprememba pomemben korak h končni vzpostavitvi agilne organizacije, ki bo zanesljiva, učinkovita in prožna na spremembe trga.

 

Z leve proti desni: Jure Fir, Matjaž Kureš in Sašo Berger