Spodbujanju inovativnosti letos v Iskratelu posvečajo cel mesec

Kranj, 21. 4. 2021 – Z današnjim svetovnim dnem kreativnosti in inovativnosti, ki ga na pobudo Združenih narodov obeležujemo od leta 2018, v Iskratelu napovedujejo Mesec !Novativnosti. Glavnina aktivnosti, med drugim inovacijske kampanje ter spletni izobraževalni dogodki, t. i. !N Wake–up meetingi, katerih rdeča nit bo inovativnost na različnih področjih, se bo odvila v maju.

Na svetovni dan inovativnosti in kreativnosti začenjajo z !Nženirskim izzivom v sodelovanju z dijaki Strokovne tehniške gimnazije Šolskega centra Kranj. Na dvodnevnem hekatonu bodo dijaki pod mentorstvom Iskratelovih strokovnjakov razvijali ideje in odgovore na realne izzive podjetja.

V maju sledita še dve inovacijski kampanji, dolgoročna inovacijska kampanja !N izziv (!N Challenge) z več različnimi, strateško pomembnimi temami, v katere bodo vključeni zaposleni in različni partnerji. Trajnostni izziv (Susta!Nability Challenge) pa bo naslavljal strategijo trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti podjetja, kjer bodo ideje skupaj z zaposlenimi razvijali mladi člani prve generacije t. i. !N boarda, vodstvenega odbora Iskratela. Sedemčlanski !N board, v sestavi dijakinje in študentke ter petih študentov skupaj z najvišjim vodstvom podjetja sodeluje pri odgovorih na strateške izzive in razvija voditeljske veščine.

Izobraževalni dogodki, katerih rdeča nit je inovativnost

V sklopu Meseca !Novativnosti bodo tri četrtke pripravili tudi brezplačne izobraževalne dogodke (!N Wake-up meeting) o povezavi med raznolikostjo in inovativnostjo, o inovativnih pristopih k trajnostnemu razvoju ter o inovativnosti v komuniciranju. V maju, ko obeležujemo tudi svetovni dan kulturne raznolikosti za dialog in razvoj bodo začeli z večmesečno kampanjo za zaposlene v Sloveniji in tujini, na temo raznolikosti in vključevanja v luči aktualnih razmer, povezanih z epidemijo.
V aktivnosti želijo vključiti tudi najmlajše, in sicer z nagradnim natečajem za učence slovenskih osnovnih šol, objavljenem v spletnem časopisu za otroke Časoris ter izvedbo kreativne delavnice izdelovanja slik iz odpadnega tekstila na temo “Z vedoželjnostjo v vesolje”, v sodelovanju z OŠ Staneta Žagarja Kranj.

Osrednji dogodek na svetovni dan čebel

Osrednji dogodek meseca bo t. i. Dan !Novativnosti, 20. maja. Na svetovni dan čebel bodo gostom predstavili partnersko podjetje BeeIN, prvega slovenskega operaterja za digitalizacijo industrij ter prve primere uporabe rešitev industrije 4.0 v Iskratelovi proizvodnji. Partnerske rešitve razvojno-raziskovalnega in podjetniškega ekosistema bodo predstavili sogovorniki iz BeeINa, Iskratela in njihovi inovacijski sokreatorji na področju najnaprednejših tehnoloških rešitev. Upravljalec inovativnosti v Iskratelu, Gregor Smolej pa bo predstavil aktivnosti celotnega meseca ter Iskratelove inovativne prakse.

Po Dnevu !Novativnosti v 2019, Tednu !Novativnosti v 2020, letos inovativnosti posvečajo cel mesec

V Iskratelu so prvi tovrstni dogodek v Sloveniji, Iskratelov Dan !Novativnosti (Dan !N), prvič organizirali v letu 2019, ko so gostili prek 200 obiskovalcev iz vse Slovenije. Zaradi izjemnega odziva so v letu 2020 inovativnosti posvetili teden in z različnimi aktivnostmi povezali prek 500 posameznikov različnih generacij. Vse z namenom širjenja zavedanja o pomenu inovativnosti in kreativnosti kot gonila razvoja za trajnostno družbo prihodnosti ter spodbujanja in navduševanja mladih za inženirske poklice.