Verifikacija sinhronizacije: Znani končni rezultati

Točnost je ključna. Nihče si ne želi zgrešiti pravega časa. Ure, ki bi kazale napačen čas, pač niso sprejemljive.

Točnost je ključna. Nihče si ne želi zgrešiti pravega časa. Ure, ki bi kazale napačen čas, pač niso sprejemljive.

Lahko ste že brali, da Iskratelova oprema GPON in XGS-PON podpira SyncE (Synchronous Ethernet) in PTP (Precision Time Protocol) za frekvenčno in/ali časovno sinhronizacijo. Ta je ključna za priključevanje baznih postaj (mobile backhaul) in v specifičnih drugih industrijskih panogah.

Da bi zagotovila polno skladnost s standardi in omogočila operaterjem samozavestno uporabo OLT-jev SI3000 Lumia za povezovanje baznih postaj, je Iskratelova verifikacijska ekipa opravila meritve natančnosti sinhronizacije in performanc na GPON OLT-jih SI3000 Lumia G16 in XGS-PON OLT-jih SI3000 Lumia XG8.

Produkta, ki podpirata sinhronizacijo s SyncE in PTPv2, lahko delujeta ali kot t. i. Ordinary clock (v načinih slave in master) ali kot t. i. Boundary clock. Za distribucijo ure v omrežju PON produkta sledita standardoma ITU-T G984.3 in ITU-T G.987.3 za GPON oz. XGS-PON. Produkta podpirata še algoritem BMCA (Best master clock algorithm) za zagotovitev redundance.

In končni rezultati? V vseh primerih je ura odstopala za precej manj kot 70 nanosekund, kar kategorizira produkta kot razred B.

Nikoli več ne boste zamudili vlaka.

/ap