Zeleno potovanje, dolgo tisoč milj, se začne z enim korakom

V Iskratelu se zavedamo naše skupne odgovornosti za to, da naš zeleni planet ostane zeleni paradiž, kot smo ga poznali. Verjamemo, da se moramo skupaj spopasti z izzivi globalnega segrevanja, pretirane porabe energije in nepotrebnega onesnaževanja. Naša skupna pot je že začrtana v Evropskem zelenem dogovoru, Dolgoročni strategiji EU za leto 2050 in v Kodeksu ravnanja glede porabe energije širokopasovne opreme.

Da bi šli v korak s časom, skrbimo, da so naša dejavnost in naši izdelki formalno in stvarno skladni z direktivami. Del našega sistematičnega pristopa k trajnostnemu ravnanju je zagotoviti oprijemljivost in učinkovitost korakov. Ti konkretno izboljšujejo energetsko učinkovitost, podaljšujejo življenjsko dobo, omejujejo posege na terenu in transport ter zmanjšujejo količino embalaže in odpadkov.

  • Vpeljali smo sistem ravnanja z okoljem po ISO 14001 in delujemo popolnoma skladno z sistemom.
  • Naši izdelki za optični dostop zmanjšujejo porabo energije in količino odpadkov. Tako na primer optična vozlišča SI3000 Lumia OLT prilagajajo porabo energije potrebam in jo znižujejo na minimum, pri čemer tudi izklapljajo priključke in module SFP, kadar niso uporabljani.
  • Naše uporabniške naprave Innbox zagotavljajo daljšo življenjsko dobo. Za razliko od domačih prehodov, ki jih je potrebno pogosto zamenjati, ostanejo uporabniške naprave, ki delujejo v načinu bridging, delujoče praktično vse življenjsko obdobje dostopovne tehnologije.
  • Naša optična vozlišča SI3000 Lumia OLT so varna in dolgoročna naložba, saj jih lahko uporabite kot tradicionalne OLT-je v obstoječih omrežjih ali pa kot t. i. fizične OLT-je v virtualiziranih, programsko opredeljenih omrežjih. Način delovanja jim spremenite brez zamenjave strojne opreme in le s programsko nadgradnjo, življenjsko dobo pa podaljšate na maksimum.
  • Zagotavljamo, da so izdelki, ki jih razvijamo popolnoma skladni z zadnjo verzijo Kodeksa ravnanja glede porabe energije.
    Začeli smo vpeljevati naravi resnično prijazno embalažo in ohišja uporabniških naprav Innbox.