Jedrna omrežja so srce informacijskega sistema, so zaščitena?

Avtor: Damir Benedičič, prodajni svetovalec za varnost in omrežja 

Če strežniški sistem predstavlja možgane, jedrna omrežja predstavljajo srce informacijskega sistema in so ključna točka za zagotavljanje informacijskih storitev vsakega podjetja. V izogib srčnega infarkta pa je pomembno zavedanje kaj in koliko naših podatkov se pretaka po žilah.

Predvsem je to pomembno, kadar je naše omrežje že dalo čez nekaj dobrih let delovanja, torej, da imamo opravka že z opremo, ki je zastarela. Takšna oprema se težko prilagaja spreminjajočim potrebam, ki jih diktira hitri tempo in neprestana želja po dostopu podatka v istem trenutku ko se zavemo, da ga potrebujemo.

Kdaj vemo, da je čas za posodobitev?

X Našo obstoječa opremo je proizvajalec označil kot »end od life«.

ZAKAJ je to pravi čas za pogovor o novi opremi?

Če je vaša oprema prešla v obdobje »end of sales« ali pa »end of life«, to pomeni, da proizvajalec neha nuditi garancijo za dotično opremo in lahko pričakujete višjo ceno pri vzdrževanju opreme, poleg tega pa so varnostne grožnje precej bolj prisotne na zastareli opremi kot pa pri novi.

X V sistemu opažamo ozka grla, ki performančno ne zmorejo več »sprocesirati« podatkov.

ZAKAJ je to pravi čas za pogovor o novi opremi?

V primeru ozkih grl bomo imeli nezadovoljstvo na strani uporabnika. Posamezni procesi bodo potrebovali bistveno več časa, kot je predvideno, kar bo upočasnilo delovni proces in vplivalo na splošno zadovoljstvo pri delu.

X Prepoznali smo nevarnost »Single point of failure« (SPOF).

ZAKAJ je to pravi čas za pogovor o posodobitvi ali nadgradnji?

Recimo, zamislite si, da je celoten niz vaših strežnikov povezan preko enega samega omrežnega stikala. To omrežno stikalo bi prestavljalo vašo točko odpovedi oz. SPOF. V kolikor bi stikalo nenadoma nehalo delovati, bi to pomenilo, da je celoten niz strežnikov postal nedostopen od ostalega omrežja. Delovni proces povezan s tem delom opreme bi se v celoti ustavil.

X Velika odvisnost ključnih poslovnih procesov na delovanju zastarelega jedrnega omrežja.

ZAKAJ je to pravi čas za pogovor o novi opremi?

Za mnoga proizvodna podjetja izpad omrežja pomeni zaustavitev proizvodnje, kar pomeni veliko poslovno škodo. Transportni promet prav tako deluje v odvisnosti od internetne povezave zato bi prekinitev le-te vodila v zaustavitev transporta. Tudi podjetja, ki svoje procese selijo v javne oblake delujejo v soodvisnosti od interneta, saj izpad v omrežju pomeni nedelovanje storitve.

Vsi zgoraj navedene situacije vas bodo pozvale, da razmislite in se pogovorite o morebitni posodobitvi, nadgradnji vašega jedrnega omrežja ali nakupu nove opreme. Pri tem pa vam svetujem previdnost.

Pri načrtovanju nove opreme imejmo v mislih, da ne vemo, kaj bo jutri

Moderna jedrna omrežja morajo načrtovana preprosto in prilagodljivo. Kakovostno rešitev pa boste prepoznali tudi po čim bolj popolni simetriji omrežja. Le takšno omrežje bo odgovarjalo tudi na potrebe, ki vam jih morda prinese že jutrišnji dan. Zato S&T uporabnikom svetujemo, da se odločajo za:

  • UKROJENOST: omrežni sistem, ki je v celoti prilagojen potrebam podjetja;
  • PRIMERNOST: omrežni sistem, ki odgovarja njihovim poslovnim procesom:
  • ZANELJIVOST: omrežni sistem, ki zagotavlja redundanco na vseh nivojih;
  • PRILAGODLJIVOST: omrežni sistem, ki omogoča preprosto nadgradnjo brez večjih nepredvidenih stroškov;
  • VARNOST: omrežna oprema, ki že ima vgrajene varnostne mehanizme za preprečitev nepooblaščenih dostopov

Klasični primer postavitve omrežja prihodnosti.png

Slika 1: klasičen primer postavitve omrežja prihodnosti

S&T Slovenija strateško in dolgoletno na področju omrežne opreme sodeluje s vodilnim svetovnim proizvajalcem CISCO. Prednost CISCO ponudbe je namreč v tem, da ima v portfelju rešitve primerne za vsak tip uporabnika od SMB pa vse do Enterprise okolja.

Pogovorimo se o vašem ožilju

V izogib morebitnemu infarktu vašega sistema predlagam, da se srečamo, na kratkem pogovoru od čaju ali kavi in pogovorimo o zdravju vašega omrežnega sistema. Kaj hitro bomo videli ali ste fit za prihodnost. Stopimo v stik