Software Defined Data Center SDDC

Ko posel enostavno teče

Avtorica: Vesna Matko, vodja oddelka prodaje rešitev za podatkovne centre

Rešitev HPE InfoSight z uporabo umetne inteligence za zgodnje odkrivanje napak dviguje lestvico razpoložljivost informacijske infrastrukture za digitalno poslovanje na kar 99,99999 odstotka!

Informacijski sistemi poganjajo pravzaprav vse poslovne aktivnosti. Še več, vedno bolj se poslovne aktivnosti izvajajo v digitalni obliki, kar pomeni, da so popolnoma odvisne od delovanja informacijskih sistemov. Uspešnost vašega posla je torej neposredno povezana z delovanjem informacijske infrastrukture, ki poganja vaše poslovne procese, programe in podatke.

Ste vedeli, da stroški izpada poslovanja v Sloveniji dosežejo do 29.329,00 evrov na minuto?

Zahteve po visoki razpoložljivosti so se iz finančnih ustanov prenesle tudi na proizvodna podjetja in storitve. Izgube priložnosti zaradi nedelovanja infrastrukture se še posebej poznajo pri hipnih odločitvah v spletnih trgovinah ali spletnih rezervacijskih sistemih. Pri poslovanju B2B so lahko izgube še večje, saj se naroča večje vrednosti, podjetja pa lahko tudi pri že sklenjenih poslih utrpijo velike izgube, če na primer v svoje izdelke vgrajujejo surovine, ki kotirajo na borzi ali trgujejo z borznim blagom, kjer se tečaji neprestano menjajo. Danes pravzaprav že vsaka sekunda odloča o uspešnosti posla in zato ne preseneča, da je stalna razpoložljivost predstavlja ultimat. In če je bila še nedavno želja podjetij 99,999-odstotna razpoložljivost, ki predstavlja manj kot 5, 26 minute nedelovanja sistema v celem letu, so danes zahteve po razpoložljivost le še ostrejše.

Je neprekinjeno delovanje informacijske infrastrukture sploh mogoče?

Človek enostavno ne more zagotavljati zajemanja in obdelave podatkov o delovanju informacijske infrastrukture na osnovi katerih bi lahko sproti odkrival in odpravljal možnosti za napake v delovanju. V HPE so zato izkoristili zmožnosti, ki jih ponuja umetna inteligenca. Ta prek vgrajenih senzorjev v napravah podrobno spremlja delovanje, analizira morebitne anomalije in sproža procese za odpravljanje napak.

»V bolj kompleksnih okoljih lahko traja več ur ali celo dni, preden skrbniki sistemov odkrijejo in odpravijo težavo. Skrbnik strežniških rešitvah in rešitvah za shranjevanje podatkov HPE pa ima na voljo zgodnje opozarjanje in poročila, še preden pride do resnih težav. Primerjave s klasičnimi okolji pravzaprav sploh ni, saj nobeno podjetje nima dovolj ljudi, da bi vse te parametre spremljali in analizirali v realnem času,« ugotavlja Petar Hucman iz Hewlett Packard Enterprise operated by Selectium, slovenskega predstavništva družbe HPE.

Tehnologija HPE InfoSight, ki to zagotavlja, deluje v oblaku in je brezplačno na voljo za vse uporabnike infrastrukturnih rešitve podjetja HPE, od strežnikov ProLiant do pomnilniških rešitev Primera, Nimble Storage in SimpliVity.

Razpoložljivost informacijske infrastrukture, za katere skrbi HPE InfoSight dosega neverjetnih 99,9999 odstotka, in to brez milijonskih naložb v redundantne oziroma podvojene sisteme. Takšna zanesljivost pomeni izvrstno uporabniško izkušnjo tako za strokovno osebje, ki skrbi za informacijsko infrastrukturo kot tudi za celoten posel, ki ga ta infrastruktura poganja.