Razmišljamo o Prihodnosti. Skupaj.

V Iskratelu jemljemo Prihodnost zares – Prihodnost naše tehnološko obremenjene družbe na Zemlji.

V Iskratelu jemljemo Prihodnost zares – Prihodnost naše tehnološko obremenjene družbe na Zemlji.

Živeti na Zemlji pomeni živeti v ravnovesju in harmoniji z okolico, z materjo Naravo. Jasno nam mora biti, da moramo skrbeti za planet Zemljo, tako kot ta skrbi za nas. Vse več držav, zasebnih podjetij in odgovornih posameznikov pričenja prevzemati odgovornosti za svoja dejanja – naša dejanja.

Med temi odgovornimi podjetji je tudi Iskratel. V Iskratelu namenjamo delo in vire temu, da postajamo okoljsko, družbeno in ekonomsko vse bolj odgovorni. Eden najpomembnejših vidikov naše odgovornosti do Prihodnosti je zmanjševanje količine energije, ki jo porabimo posamezniki. Bistveno je, da količino energije, ki jo porabijo naprave, ki vzdržujejo našo infrastrukturo, naše telekomunikacije, naše gospodarstvo, zmanjšamo.

In naš vrhunski Combo PON OLT Iskratel Lumia C16 je živ, dihajoč, zelen dokaz Iskratelove predanosti Človeštvu, Družbi, odgovornemu Upravljanju – in planetu Zemlja. Je popolnoma skladen z najnižjimi ravnmi porabe energije, kot jih določajo najstrožje evropske smernice, povezane z ekologijo, zajete v Kodeksu ravnanja na področju porabe energije širokopasovne opreme.

Iskratel razmišlja o vaši Prihodnosti. Razmišljajmo o njej skupaj.

/ns