ADRIA MOBIL, d.o.o. Novo mesto

V letu 2012 smo v podjetju Adria Mobil, d. o. o., začeli postopno prenovo ključnih gradnikov IT-okolja. Prva faza je zajemala prenovo strežniških virov z uvedbo virtualizacije, prenovo diskovnih virov in sistema varnostnega kopiranja. Sistem smo prenovili s tehnološko najnaprednejšimi rešitvami. V nadaljnjih letih je bilo tako potrebno samo dograjevanje sistema zaradi povečanega obsega poslovanja in posledične rasti podatkov. V letu 2017 smo se lotili tudi celovite prenove omrežne infrastrukture. Prenova IT-okolja nam je omogočila, da se naša ekipa IT-strokovnjakov ukvarja z opravili, ki prinašajo dodano vrednost, saj je obseg operativnega dela bistveno manjši kot pred prenovo. Večja zanesljivosti, lažje upravljanje, hitrejše procesiranje podatkov so vse faktorji, ki so pripomogli tudi k večji skladnosti IT s potrebami poslovanja.
Kontron, d. o. o., je postal skozi čas eden naših ključnih partnerjev na področju IT-infrastrukture. Skupaj sodelujemo in iščemo optimalne rešitve za zagotovitev brezhibnega delovanja poslovnih procesov v našem podjetju.