INTRA LIGHTING d.o.o.

Kot del multinacionalke smo morali vpeljati in realizirati konsolidacijo grupacije Intra lighting, d. o. o. (Intra Group), na enotno platformo PIS. Odločili smo se za programsko rešitev INFOR ERP LN FP7. Podjetje Kontron nam je pomagalo pri pogajanjih s principalom, tj. lastnikom licenc, pri uveljavitvi licenčne politike za vsa naša proizvodna in prodajna podjetja v skupini Intra Group in pri nakupu samem. Prav tako je njihova pomoč vedno dobrodošla ob dodatnem naročanju licenc. Iz naslova lokalizacije SI uporabljamo njihovo rešitev »Kadri in plače«. Uporabljamo pa tudi lokalizacijo INFOR ERP LN za HR- in RS-območje.
Praktični nasveti ob nedavni virtualizaciji PIS so nam tudi bili v veliko pomoč.
Uvedba enotnega PIS na vseh lokacijah je bila ključnega pomena za Intra Group. Rezultati operacije se kažejo tudi v zelenih številkah, leto za letom.
Kontron poskrbi, da smo partnerji »up-to-date« z vsemi novostmi principala INFOR, da se med seboj družimo in mrežimo, izmenjujemo izkušnje. Tako že vse od konca leta 2011.