nivo5 Zascita podatkov hero image

Zaščita podatkov

Podatki so bistvo vsakega podjetja ali organizacije. Neupravičen dostop ali odtujitev podatkov, vključno z osebnimi podatki strank, finančnimi podatki in poslovnimi skrivnostmi, povzroči merljivo ali celo nepopravljivo škodo.

Varovanje podatkov

Sodobni mehanizmi informacijske varnosti morajo zagotoviti zaščito podatkov v vseh segmentih informacijskega sistema, bodisi podatkov v tranzitu, bodisi v uporabi ali na končnih delovnih postajah.

Vsi dogodki dostopanja do podatkov v podatkovnih bazah se beležijo in hranijo v realnem času, beležijo pa se tako pri neposrednih dostopih privilegiranih uporabnikov kot tudi pri dostopih neprivilegiranih uporabnikov prek raznovrstnih odjemalcev ali aplikativnih procesov. Pooblaščena oseba lahko v vsakem trenutku preveri kdaj, kje in kdo je dostopal do katerih podatkov.

Zakaj varnost podatkov zaupati nam?

Skladnost z regulativami

Zagotavljanje in dokazovanje skladnosti z regulativami in zakonodajo (GDPR, ZVOP2, Zakon o informacijski varnosti itd.).

ikona varnost internet 1

Varnost podatkov

Varovanje intelektualne lastnine organizacije in ohranjanje konkurenčne prednosti.

Energija ikona 05

Neinvazivna metoda

Metoda, ki ne obremenjuje strežnikov podatkovnih baz in aplikacij.

Primerno za vse organizacije

Neodvisnost od vrste in proizvajalca podatkovnih baz.

Vzpostavitev sistema sledenja aktivnosti na podatkovnih bazah pomeni:

 • sledenje dostopov do baz in analizo dogodkov,
 • nadzor dostopov do pomembnih podatkov in blokiranje neavtoriziranih aktivnosti,
 • zaščito okolja podatkovnih baz pred zlorabami,
 • odkrivanje in preprečevanje varnostnih anomalij v prometu do podatkovnih baz,
 • pregled strukture in nastavitev strežnikov podatkovnih baz in baz po načelu dobrih praks,
 • pregled, klasifikacijo in verifikacijo podatkov v podatkovnih bazah (DAS – discovery and assesment),
 • data discovery – ugotavljanje, kje vse so podatki v strukturirani obliki,
 • odkrivanje delnih ali celih kopij podatkovnih baz v delovnih enotah zaposlenih,
 • zaščita podatkov – data masking, data minimization, data encryption,
 • možnost vključitve požarnega zidu na podatkovnem strežniku,
 • možnost vključitve varnostnega patchiranja,
 • upravljanje uporabniških pravic dostopa do zaupnih podatkov (URM – user rights management).

Kontakti

Miro Faganel

Vodja oddelka Prodaja
Omrežja in varnost

Stopite v stik
Varnost in omrezja Damir Benedicic

Damir Benedičič

Prodajni svetovalec
Omrežja in varnost

Stopite v stik
Omrezja in varnost Tim Gorjup

Tim Gorjup

Prodajni svetovalec
Omrežja in varnost

Stopite v stik

Mija Božič

Prodajna svetovalka
Varnost

Stopite v stik