nivo5 Zascita pred odtekanjem podatkov hero image

Zaščita pred odtekanjem podatkov

Zaščita pred odtekanjem podatkov (ang. DLP – data loss prevention) je rešitev, ki omogoča nevsiljivo in transparentno spremljanje uporabe podatkov, centralno upravljanje s politikami nadzora nad ravnanjem s podatki in varovanje pred namernim ter nenamernim odtekanjem podatkov.

Preprečevanja odtekanja podatkov

Uvedba sistema zaščite pred odtekanjem podatkov je eden nujnih ukrepov za zviševanje stopnje varnosti poslovanja, saj ponuja preverjene ukrepe za odkrivanje, nadzor in zaščito zaupnih podatkov ne glede na to, ali so shranjeni ali v uporabi. Podjetjem omogoča otipljivo in merljivo zmanjšanje tveganj, pomaga dokazovati skladnost z regulativami nadzornim organom in nenazadnje varuje dobro ime in intelektualno lastnino.

Uporabniku omogoča dostop in uporabo podatkov za poslovne namene ter hkrati preprečuje nepravilno uporabo ali posredovanje podatkov napačnim ljudem. Sistem omogoča tudi spremljanje izvajanja sprejetih varnostnih politik in pravil uporabe poslovnih podatkov in informacij, ozaveščanje uporabnika o nepravilnem ravnanju ter različno obveščanje tretjih oseb v primeru nepravilnega ravnanja s podatki.

Zakaj je potrebno poskrbeti za zaščito pred odtekanjem podatkov?

Skladnost z regulativami

Zagotavljanje in dokazovanje skladnosti z regulativami, zakonodajo in internimi revizijskimi zahtevami (GDPR, ZVOP2, ISO, SUVI itd.).

ikona varnost internet 1

Varnost podatkov

Zaščita podatkov in s tem ugleda podjetja in varovanje intelektualne lastnine organizacije.

Podpora

Preprosto ravnanje s podatki

Odkrivanje, kje se podatki nahajajo, klasifikacija podatkov, ter identifikacija osebnih podatkov v celotnem okolju podjetja.

Ozaveščenost zaposlenih

Zagotavljanje višje ozaveščenosti zaposlenih in usmerjanje njihovega dela ter ravnanja v varnostno sprejemljivo vedenje.

Zagotavljanje skladnosti z direktivo GDPR in Zakonom o Informacijski varnosti

DLP omogoča neposredno zagotavljanje skladnosti z direktivo GDPR in Zakonom o Informacijski varnosti, ker:

  • omogoča odkrivanje, kje se podatki nahajajo, klasifikacijo podatkov in identifikacijo osebnih podatkov v celotnem okolju podjetja;
  • zagotavlja varovanje, nadzor dostopa do občutljivih podatkov v realnem času in glede na različne varnostne profile preprečuje zlorabo, odtekanje ali trajno odtujitev osebnih podatkov;
  • omogoča celoten cikel upravljanja podatkov po zahtevah GDPR;
  • v fazi preventive DLP preprečuje možnost zlorabe in odtekanja osebnih in drugih podatkov;
  • v primeru odkrivanja in ukrepanja o sumu zlorabe osebnih in drugih podatkov zagotavlja natančna poročila za regulatorje in nadzornike.

Recite STOP odtekanju podatkov!

Vas zanima, kako zagotovimo, da končni uporabniki nimajo popolne avtonomnosti nad tem, katere podatke lahko delijo izven zaščitenega okolja?

Spoznajte rešitev Symantec Data Loss Prevention.

Ogled posnetka

Kontakti

Miro Faganel

Vodja oddelka Prodaja
Omrežja in varnost

Stopite v stik
Varnost in omrezja Damir Benedicic

Damir Benedičič

Prodajni svetovalec
Omrežja in varnost

Stopite v stik
Omrezja in varnost Tim Gorjup

Tim Gorjup

Prodajni svetovalec
Omrežja in varnost

Stopite v stik

Mija Božič

Prodajna svetovalka
Varnost

Stopite v stik