nivo5 Nadzor zmogljivosti omrezja in aplikacij hero image

Nadzor zmogljivosti omrežja in aplikacij

Analiza zmogljivosti in transportnih tokov na omrežju omogoča hitro odkrivanje vzroka slabšega odzivanja IT-infrastrukture in odpravo le-tega. Rešitve za nadzor zmogljivosti omrežja in aplikacij ne povedo samo, ali sistemi delujejo, temveč tudi kako delujejo.

Nadzor zmogljivosti omrežja in aplikacij

Spremenjeno vedenje IT-infrastrukture je lahko posledica spremenjenih razmer na omrežju (dodatna obremenitev, ki je lahko posledica normalnega dela uporabnikov, napake v konfiguraciji ali tudi zlorabe/vdora), morebitnih težav na strežniški infrastrukturi ali na posamezni aplikaciji. Tovrstne rešitve v primeru težav omogočajo hitro lociranje in učinkovito odpravo.

Še posebno so tovrstne rešitve uporabne v okoljih z večjim številom oddaljenih lokacij, ki uporabljajo centralizirane informacijske vire na centrali organizacije, kjer je učinkovito delo uporabnikov odvisno od hitrih in zanesljivih povezav ter odzivnosti strežniških farm in aplikacij.

Katere prednosti prinaša nadzorovanje delovanja omrežja in aplikacij?

Ikona razvejanost kabli 1

Razkrivanje vzrokov slabšega delovanja

Z analizo dogajanja na omrežju ugotovimo, kaj je vzrok za morebitno slabše delovanje IT-infrastrukture.

Učinkovito načrtovanje nadaljnjih potreb

Poznavanje trendov uporabe informacijskih virov omogoča lažje in bolj natančno ocenjevanje prihodnjih potreb zmogljivosti.

ikona gor

Hitro odkrivanje zlorab

Analiza zmogljivosti in prometnih tokov na omrežju omogoča hitro in preprosto prepoznavanje zlorab.

Skladnost s predpisi

Rešitve so osnova za zagotavljanje skladnosti z GDPR kot drugimi regulatornimi zahtevami, predvsem v IT-infrastrukturi, ki velja za kritično (npr. SCADA).

Kontakti

Gregor Batista

Vodja oddelka Prodaja
Programske rešitve

Stopite v stik