Neprekinjeno poslovanje_hero image

Neprekinjeno poslovanje

Prekinitev poslovanja neposredno vpliva na rezultate podjetja, zato je ključna pravilna vzpostavitev tehnoloških rešitev in dosledno izvajanje procesov upravljanja podatkovnega centra, kot npr. določajo dobre prakse po ITIL-u.

Zagotavljanje neprekinjenega poslovanja

Prekinitve v delovanju IT sistemov večino pomenijo tudi prekinitve v poslovanju podjetja, kar ima za posledico negativni vpliv vsaj na ugled podjetja. Vsako zmanjšanje ugleda tudi drastično vpliva na prihodke podjetja, ne glede na to kako dober marketing podjetje izvaja. Naš pristop je zato usmerjen k zagotavljanju sistema neprekinjenega delovanja IT storitev, ki zagotavlja, da bo podjetje poslovalo s čim manj prekinitvami. Tako bo organizacija zmogla opravljati svoje ključne poslovne funkcije tudi med izrednimi dogodki. Pripravimo vam nove oz. optimiziramo vaše obstoječe načrte neprekinjenega poslovanja ter po potrebi pripravimo načrt prenove podatkovnega centra.

Načrt neprekinjenega poslovanja v povezavi z IT storitvami preverjamo enkrat do dvakrat letno v obliki potrditvene vaje. Uspešna izvedba testa načrta neprekinjenega poslovanja in zmanjševanje izpostavljenosti tveganjem sta naši glavni vodili. Uporabljamo najboljše prakse ITIL-a in sledimo mednarodnemu standardu ISO 22301, ki zajema splošne zahteve za izvajanje, vzdrževanje in nenehno izboljševanje sistema vodenja neprekinjenega poslovanja.

Ključne lastnosti načrta za neprekinjeno poslovanje

Politika neprekinjenega poslovanja

Opredelimo korake, vloge in vire za izvajanje dejavnosti za zagotavljanje neprekinjenega poslovanja v povezavi z IT storitvami.

ikona dol

Zmanjševanje tveganj

Izvedemo analizo vplivov na poslovanje in analizo tveganj ter pripravimo ustrezne ukrepe ter načrt njihove izvedbe.

Energija ikona 08

Optimizacija med vložki in koristmi

Za izbiro optimalne rešitve med več možnostmi pripravimo večkriterijsko odločitveno drevo, pri čemer upoštevamo strateške pristope k nadaljevanju poslovanja v primeru motenj.

Pragmatičnost

Načrte pripravimo glede na zrelost organizacije. Če začnemo s preprostejšimi načrtih, jih lahko ob letnih pregledih poglobimo in razširimo.

Podatkovni center – opremljen za to, kar prihaja

Hitro odziven, visoko razpoložljiv, preprosto razširljiv podatkovni center, ki varno hrani vaše premoženje – podatke, omogoča učinkovito podporo vašim poslovnim odločitvam in nemotenemu izvajanju poslovnih procesov. Preverite, katere tehnologije vodilnih proizvajalcev vam vse to omogočajo.

Preberite več

Kontakti

Vesna Matko

Vodja oddelka Prodaja
Podatkovni center

Stopite v stik

Damjan Krebelj

Prodajni svetovalec
Podatkovni center

Stopite v stik

Jernej Krajnc

Prodajni inženir
Podatkovni center

Stopite v stik
Podatkovni center Matevz Krajnik

Matevž Krajnik

Prodajni inženir
Podatkovni center

Stopite v stik
Podatkovni center Zan Fistrovic 2

Žan Fistrovič

Notranja podpora prodaji

Stopite v stik