5 nivo Tehnologija zabojnikov hero image

Tehnologije vsebnikov

Sodobne aplikativne rešitve temeljijo na principu mikro-storitvene arhitekture. Za implementacijo take arhitekture je najbolj primeren koncept vsebnikov (ang. containers).

Kaj so vsebniki?

Z vsebniki označujemo skupine procesov, ki so z različnimi tehnikami in mehanizmi operacijskega sistema izolirani od drugih procesov. Vsebniki so dobili krila s prehodom na mikrostoritveno arhitekturo aplikacij.

Za aplikacije razvite na tradicionalen način je težko zagotavljati življenjski cikel. S tehnologijo vsebnikov lahko zagotovimo, da bo razvoj aplikacij potekal hitreje in tesneje sledil potrebam poslovanja. 

Zakaj vsebniki?

Stroskovno ikona

Razširljivost

Z vsebniki lahko dosežemo hitro odzivnost na povečana bremena aplikacij, saj se zagon dodatnega vsebnika zgodi skoraj hipno.  

Podpora

Neprekinjeno delovanje aplikacij

Tehnologija vsebnikov omogoča visoko razpoložljivost, saj poskrbi za avtomatski zagon novih vsebnikov v primeru izpada obstoječih vsebnikov ali strežnikov, kjer se le ti izvajajo.  

Energija ikona 02

Učinkovita izraba virov

Vsebniki si delijo iste strežnike in druge vire, podobno kot to poznamo iz virtualizacije strežnikov. 

Orkestracija in upravljanje

Aplikacije zasnovane na mikrostoritveni arhitekturi so lahko sestavljene iz kopice vsebnikov, katerih upravljanje bi bilo brez orodij orkestracije (npr. OpenShift, Tanzu) zelo težavno.

Hibridne oblačne rešitve – VMware Virtual Cloud Foundation (VCF)

Vas zanima, kako lahko s celovitim pristopom in paketom virtualiziranih rešitev, ki so vključene v platformo proizvajalca VMware – VCF, dosežete enostavno upravljanje virtualne infrastrukture v podatkovnem centru ter oblačnih storitvah? Spoznajte rešitve vSAN, vRealize, NSX in Tanzu.

Preberite več

Kontakti

Vesna Matko

Vodja oddelka Prodaja
Podatkovni center

Stopite v stik

Damjan Krebelj

Prodajni svetovalec
Podatkovni center

Stopite v stik

Jernej Krajnc

Prodajni inženir
Podatkovni center

Stopite v stik
Podatkovni center Matevz Krajnik

Matevž Krajnik

Prodajni inženir
Podatkovni center

Stopite v stik
Podatkovni center Zan Fistrovic 2

Žan Fistrovič

Notranja podpora prodaji

Stopite v stik