nivo5 Infor Automotive Exchange hero

Infor za avtomobilsko panogo

Infor Automotive Exchange je rešitev, s katero lahko dobavitelji v avtomobilski panogi upravljajo povpraševanje. Razširja in dopolnjuje tradicionalne poslovne procese v poslovnem informacijskem sistemu, podpira standardne poslovne prakse v avtomobilski industriji ter podpira različice standardnih poslovnih praks pri elektronski izmenjavi dokumnetov, ki jih uporabljajo poslovni partnerji.

Integrirane rešitve za avtomobilsko panogo s tehnologijo Infor ION

Rešitev Infor Automotive Exchange temelji na zmogljivi tehnologiji Infor ION, se brezhibno integrira z drugimi aplikacijami, povezanimi z omrežjem Infor ION, in vključuje celovit nabor programskih komponent.

Gradniki rešitve Infor Automotive Exchange

Tanzu ikona

Infor Automotive Exchange Master Data

Celovita aplikacija za upravljanje ključnih matičnih podatkov, vključno s šifranti in kodami, ki jih uporabljajo druge komponente rešitve Automotive Exchange.

Infor Automotive Exchange Print Manager

Osrednja aplikacija, ki skrbi za tiskanje in upravljanje zahtevkov za tiskanje drugih komponent rešitve Automotive Exchange.

Energija ikona 08

Infor Automotive Exchange Export Manager

Rešitev za pošiljanje in mednarodno trgovino uvozi informacije o pošiljkah in podatke za račune, ki jih nato obdeluje na podlagi delovnih tokov za ustvarjanje dokumentov in ročno urejanje.

Koda ikona

Infor Automotive Exchange Sales Order Release Management

Storitve preoblikovanja Transformation Services sporočila, povezana z naročili, terminskimi plani pošiljk, preoblikujejo v terminski načrt pošiljk, razpored načrtovanja in terminski plan zaporedja.

razsiritev ikona

Infor Automotive Exchange Transformation services

Univerzalni modul, ki omogoča preoblikovanje podatkov in pretvorbo različnih strukturiranih podatkov iz enega formata v drugega na podlagi posebnih pravil, prilagojenih poslovnim procesom.

Energija ikona 10

Infor Automotive Exchange Exchange Services

Modul podpira postopek izmenjave izhodnih in vhodnih sporočil EDI med storitvami za preoblikovanje Transformation Services in poslovnimi partnerji ter zagotavlja napredno varnost in podpira internetne povezave visoke hitrosti.

Funkcionalna področja Automotive Exchange

Transformation services

Storitve preoblikovanja Transformation Services so univerzalni algoritem za preoblikovanje sporočil v rešitvi Automotive Exchange. Storitve Transformation Services vam omogočajo upravljanje in spremljanje samodejne komunikacije EDI s strankami in poslovnimi partnerji v skladu z zahtevami njihovih poslovnih procesov. Po potrebi lahko sporočila tudi ročno uvozite, uredite in prilagodite.

Release Management

Release Management je aplikacija za načrtovanje izdaje naročil za stranke v rešitvi Automotive Exchange. Z možnostjo Release Management lahko upravljate in spremljate samodejno izdajo blaga na podlagi naročil vaših strank in poslovnih partnerjev v skladu z zahtevami njihovih poslovnih procesov. Pogodbe, uvožene iz povezanega poslovno informacijskega sistema, so podlaga za obdelavo izdaje naročil. Pošiljke in poraba zalog se uvažajo iz poslovno informacijskega sistema.

Shipping

To funkcionalno področje v sistemu Automotive Exchange celovito pokriva zahteve avtomobilske panoge, ko gre za izvoz, dostavo in transport, vendar ni omejeno na uporabo v avtomobilski panogi. Funkcionalnost iz povezanega poslovno informacijskega sistema uvozi informacije o pošiljkah ter komercialne informacije in informacije o predračunih. Uvožene informacije se prikažejo v območju za odpošiljanje in se obdelajo v skladu z nastavljenim potekom dela. V enem od korakov delovnega toka se informacije uporabijo za tisk dokumentov in nalepk, kot so nalepke s črno kodo, tovorni listi in predhodna obvestila o pošiljkah.

Compliance

Pri poslovanju morate zagotoviti, da ne opravljate finančnih transakcij z osebami ali organizacijami, proti katerim so uvedene sankcije, saj tem osebam ali organizacijam ni dovoljeno dostaviti nobenega blaga. Modul skladnosti spremlja imena in naslove podjetij ter oseb. Za vsak naslov preveri, da se ne nahaja na kakšnem od pomembnih mednarodnih seznamih sankcij za boj proti terorizmu. Modul skladnosti posodablja sezname, samodejno izvede preglede in rezultate preverjanja zapiše v dnevniško datoteko. Če zazna ujemanje naslova, se uporabnikom prikaže opozorilo.

Funkcije za administracijo

Automotive Exchange ponuja funkcije za administracijo, s katerimi lahko upravljate dodatne in matične podatke, ki jih uporabljajo drugi moduli, kot so Transformation Services, Release Management in Shipping. Matični podatki se običajno samodejno uvozijo iz poslovno informacijskega sistema, ki pa občasno ne more zagotoviti posebnih matičnih podatkov, tako da lahko te informacije shranite in upravljate s funkcijami za administracijo. Upravljanje matičnih podatkov je mogoče uporabljati tudi kot samostojno funkcijo.

Exchange Services

Storitve Exchange Services se kot ločena spletna aplikacija uporabljajo za upravljanje in spremljanje izmenjave sporočil EDI med zunanjimi poslovnimi partnerji in aplikacijami, ki so povezane z omrežjem Infor ION. Možnost Exchange Services izhodna sporočila EDI iz storitev Transformation Services pošilja zunanjim poslovnim partnerjem, sprejema dohodna sporočila EDI od poslovnih partnerjev, jih pošilja storitvam Transformation Services in preverja, ali so na voljo novi podatki.

Kontakti

Kontakt Mojca Vrviščar

Mojca Vrviščar

Direktorica sektorja
Razvoj in implementacija Infor rešitev

Stopite v stik

Aleksandar Djajić

Vodja oddelka
Profesionalne storitve Infor

Stopite v stik
Infor Sara Urbanija

Sara Urbanija

Pomočnica za podporo prodaji Infor rešitev

Stopite v stik