nivo5 Infor Industrial Manufacturing hero image

Infor za industrijske proizvodnje

Programske rešitve Infor za proizvodnjo so v celoti razvite za izpolnjevanje potreb sodobnih proizvodnih podjetij, panogam prilagojen pristop pa vam brez dodatnega razvoja zagotavlja potrebne možnosti z manj prilagajanja in hitrejšo vpeljavo.

Razvit za potrebe proizvodnih podjetij

CloudSuite Industrial Manufacturing je industrijska oblačna platforma, ki povezuje vse poslovne procese in tako preoblikuje storitve za stranke, izboljša operativno učinkovitost in zagotavlja poslovno prilagodljivost v prihodnosti.

Z rešitvijo Infor CloudSuite Industrial Manufacturing so obsežne nadgradnje poslovno informacijskega sistema stvar preteklosti. Oblačna digitalna platforma zagotavlja najnovejše možnosti in funkcionalnosti, ki temeljijo na najboljših panožnih praksah in uporabljajo najnaprednejše varnostne protokole. Z rešitvijo lahko hitro dosežete visoko donosnost naložbe, možnosti za hitro vpeljavo pa pomenijo, da rešitev začne prej ustvarjati vrednost.

Podjetja z diskretno proizvodnjo po vsem svetu se zanašajo na Inforjev programski sistem CloudSuite Industrial Enterprise, saj jim zagotavlja potrebni vpogled za hitro odzivanje na potrebe strank, dobaviteljev in predpisov – brez potrebe po prilagajanju programske opreme.

Namenske rešitve za proizvodna podjetja

Poslovno informacijski sistem

Poudarek je na potrebah posameznih panog s paketi rešitev za mikro-vertikale in prilagodljivimi možnostmi za namestitev na lokaciji ali v oblaku.

Energija ikona 08

Upravljanje pogodb in programov

Omogoča nadzor nad strukturo pogodb, besedilom, ki ga morajo vsebovati, in vprašanji za dobavitelje pred sklenitvijo pogodb.

Energija ikona 11

Izvedba proizvodnje

Vsem zaposlenim v proizvodnji zagotavlja prave informacije ob pravem času, kar povečuje učinkovitost in kakovost pri proizvodnji.

Factory Track

Proizvajalci lahko upravljajo zaloge, spremljajo delo ter avtomatizirajo aktivnosti na področju beleženja delovnega časa in prisotnosti.

ikona storitve elektronske proizvodnje

Načrtovanje in izvajanje oskrbovalne verige

Enoten pristop k avtomatizaciji kompleksnih procesov upravljanja skladišča in prevoza.

ikona gor

Upravljanje življenjskega cikla izdelka:

Pospešen razvoj novih/spremenjenih izdelkov ter skladnost s standardi in predpisi.

resitve ikona

Poslovna inteligenca

Edinstveni pristop rešitve Birst k poslovni inteligenci in analitiki pomaga izboljšati dobičkonosnost, zmanjšati stroške in povečati prihodke.

Energija ikona 02

Upravljanje osnovnih sredstev podjetja

Rešitev za sledenje sredstev, digitalizacijo vzdrževalnih aktivnosti in podporo strankam, ki lahko tako dosežejo optimalno operativno učinkovitost.

ikona profesionalne IKT 1

Poprodajne storitve

Upravljanje garancij in reklamacij ter načrtovanje virov, servis na terenu in popravila v delavnicah.

ikona racunalnik 4

Upravljanje zaposlenih

Rešitev temelji na preizkušeni tehnološki platformi, ki zagotavlja orodja za upravljanje časa in prisotnosti, razporejanje delovne sile in odsotnosti.

Konkurenčna prednost za proizvodna podjetja
Inovacije in prilagajanje izdelkov

Inovacije in prilagajanje izdelkov

 • Projekti za upravljanje razvoja in aktivnosti, povezanih z viri, ter samodejno spremljanje napredka in stroškov
 • Možnost podpore večjega števila izdelkov in hitrejše uvajanje novih možnosti/funkcij/izdelkov
 • Premostitev razkoraka med zaledjem in zaposlenimi, ki delajo s strankami, odpira priložnosti za brezhiben potek procesov
 • Konfiguracija izdelkov in enot, določanje cene in razporeditev dobave
 • Izdaja razvojne in proizvodne dokumentacije za nadzor revizij proizvodnje in datumov postopnega uvajanja

Vedno bolj kompleksna omrežja oskrbovalne verige

 • Načrtovanje povpraševanja in ponudbe na več lokacijah; glavni načrti in načrti naročil; distribucija, proizvodnja in nabava
 • Avtomatizirano načrtovanje in usklajevanje zalog
 • Na enem samem zaslonu so na voljo aktivnosti za delo z dobavitelji in kupci, analitika in poročila
 • Transparentnost ter izmenjava podatkov z dobavitelji in strankami
 • Zajem in skeniranje dokumentov za samodejni vnos, povezovanje in potrjevanje obveznosti
 • Predhodno obveščanje o odpremi blaga (ASN) in elektronska izmenjava podatkov (EDI) za transakcije z zalogami.

Zmanjšanje stroškov ob čedalje bolj kompleksnem poslovanju

 • Učinkoviti in poenostavljeni postopki v proizvodnji in pri izpolnjevanju naročil
 • Poročanje o načrtovanem in dejansko porabljenem času za izboljšanje učinkovitosti; prilagodljivi standardi rabe (naknadno razporejanje stroškov) in poročanje o dejanskem izkoristku
 • Omogočanje globalne nabave (ekonomije obsega), upravljanje povpraševanj in dobaviteljev
 • Nadzor in vpogled v aktivnosti, ki so predane v zunanje izvajanje; predajanje procesov podizvajalcem; usklajevanje procesov v zunanjem izvajanju z internim poslovanjem
 • Globalna prisotnost in infrastruktura z regionalnimi prilagoditvami

Širitev servisnih storitev in prodaje rezervnih delov

 • Konsolidiran vnos naročil za več prodajnih kanalov na več mestih izpolnjevanja naročil
 • Izračun dogovorjenih rokov (ATP/CTP); potrdilo naročila, predhodno obvestilo o odpremi blaga in spremljanje pošiljk
 • Predelava, servis in upravljanje garancij so povsem integrirani z vsem poslovnimi področji
 • Ena lokacija za spremljanje vseh informacij, povezanih s serijsko številko/garancijo, ki jih je mogoče prenesti na raven končnega uporabnika
 • Naročila servisnih posegov zajemajo vse stroške, povezane s predelavo, kar omogoča natančno analizo donosnosti
 • Prilagodljiv postopek obnove/predelave izdelkov za izdajo računa, spremljanje zalog, vračilo stranki ali odstranitev

Preobrazba proizvodnje

resitve ikona

Ponudite edinstvene izdelke in izkušnje

Upravljajte strateške konfiguracije in pospešite razvoj inovacij, tako da izkoristite upravljanje življenjskega cikla izdelkov z vgrajeno analizo skladnosti, kakovosti in vpliva na oskrbovalno verigo. Zagotovite si nadzor nad projekti z razčlenitvijo dela, terminskimi načrti, oceno in prenosi stroškov ter analitičnimi možnostmi.

ikona vzdrzevanje

Poslovno informacijski sistem zmanjšuje kompleksnost poslovanja

Povečajte storilnost in omogočite načrtovanje proizvodnje za višjo kakovost izdelkov ob nižjih stroških. Pomembna je tudi podpora za različne modele proizvodnje: razvoj izdelka po naročilu, naročila konfiguracij ter ponavljajoča se proizvodnja. Prav tako ne pozabite omogočiti avtomatizacije proizvodnje in izboljšati učinkovitosti upravljanja zaposlenih.

Ikona razvejanost kabli 5

Optimizirajte načrtovanje oskrbovalne verige, upravljanje in izpolnjevanje naročil

Pridobite pregled nad celotno oskrbovalno verigo in izboljšajte učinkovitost poslovanja s pomočjo sodelovanja in komunikacije. Pomembno je, da optimizirate načrtovanje prodaje in poslovanja ter izkoristite možnosti načrtovanja in optimizacije oskrbovalne verige. Optimizirajte prodajo ter načrtovanje poslovanja in zalog.

ikona gor

Izkusite prednosti digitalne preobrazbe proizvodnje

Z digitalno preobrazbo vzpostavite zmogljivosti industrije 4.0. Izkoristite napredne panožne funkcije, ki so vam na voljo v oblačni platformi z nastavljivimi razširitvami, tako da vam ni treba razvijati prilagoditev. Izkusite Inforjevo rešitev v oblaku AWS. Integrirajte zmogljivosti interneta stvari, umetne inteligence, strojnega učenja in napovedne analitike.

Kontakti

Kontakt Mojca Vrviščar

Mojca Vrviščar

Direktorica sektorja
Razvoj in implementacija Infor rešitev

Stopite v stik

Aleksandar Djajić

Vodja oddelka
Profesionalne storitve Infor

Stopite v stik
Infor Sara Urbanija

Sara Urbanija

Pomočnica za podporo prodaji Infor rešitev

Stopite v stik